Gräsplaner

I Kumla med närområden finns flera fotbollsplaner i olika storlekar. Både fullstora och mindre planer.

I Idrottsparken finns förutom gräs- och grusplan även en konstgräsplan.

 

2019-05-21

Gräsplaner

- I Hällabrottet på Moabvallen finns två uppkritade fotbollsplaner för 11-mannaspel och 7-mannaspel.

- I Åbytorp på Hagavallen finns två uppkritade fotbollsplaner för 11-mannaspel och 7-mannaspel.

- På Kumlabyfältet finns två uppkritade fotbollsplaner; en 11-mannaplan och en 7-mannaplan.

- På kumlabyfältet finns en uppkritad handbollsplan.

Boka tider på gräsplanerna via vårt bokningssystem genom all klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

 

Vid Vialundsskolan, Skogstorpsskolan, i Kumlaby och i Ekeby finns även fotbollsplaner med begränsat underhåll som avgiftsfritt kan nyttjas för spontanspel.

 

2019-03-30

Konstgräsplanen

Boka tider på konstgräsplanen via vårt bokningssystem genom att klicka här!länk till annan webbplats

Om du nyttjar planen och det inte kommer något annat lag eller förening efteråt, tänk på att släcka ljuset och dra bort målen från planen.

Vinterhalvåret; Vid nederbörd i form av snö, kan planen stängas med kort varsel även om den är bokad. Om det ligger snö på konstgräset får planen inte beträdas eftersom det vid eventuell kyla kan leda till isbildning. Denna eventuella isbildning går ej att ta bort och gör att planen inte blir spelbar.
Det är absolut förbjudet att försöka röja snön från planen med hjälp av Parkenhetens utrustning.

För mer information, kontakta Föreningsservice på telefon 019-58 80 00 eller vaktmästaren i ishallen på telefon 019-58 86 70.

 

2019-03-12

Prioriteringsordning vid bokning av match

Vid bokning av match under säsong gäller följande:

1. Boka in matchen på föreningens matchblock

2. Boka in matchen på föreningens egen träningstid

3. Skicka en bokningsförfrågan till föreningsservice om ni vill boka en match på en annan förenings träningstid

 

Nyttjande av konstgräset på Kumla IP

Parkenheten i samråd med Föreningsservice avgör vid otjänlig väderlek om konstgräsplanen måste stängas. Detta kan bli aktuellt vid exempelvis snöfall, isbildning, kraftig blåst eller extrem kyla. Planen får då inte beträdas och det kan innebära att påbörjad träning måste avbrytas.
Skötseln baseras på leverantörens anvisningar och hanteras på det sätt som är bäst för planens hållbarhet och som är mest energisparande. 

Information kring planen och om den stängs finns på www.kumla.selänk till annan webbplats, på Föreningsservice Facebook-sida ”Föreningsservice i Kumla” och på anslag på grinden till Idrottsparken.
Vid osäkerhet kring om planen är öppen är ni välkomna att under kontorstid kontakta Föreningsservice 019-58 80 00. Övrig tid gäller telefonnummer
019-58 86 70 som går direkt till ishallsvaktmästarnas telefon.

Senast klockan 14.00 finns information om ifall planen stängts. Vet vi redan på fredagen att planen kommer att stängas under helgen publiceras denna information senast klockan 14.00. Stängning gäller även om vädret ändrats och det blivit spelbart, delvis beroende på att bemanningen måste planeras innan helgen.
Stängning av öppen plan kan ske under helgen om vädret ändras, det är då anslag på grinden vid Idrottsparken som gäller.

Om planen måste stängas kommer bokade tider att avbokas så att hyresgästen inte behöver betala för tid som inte kunnat nyttjas.

Öppettider fotbollsplaner

Konstgräs
Konstgräsplanen är öppen året om men kan stängas med kort varsel vid otjänlig väderlek.
Uppehåll på konstgräset följer skolorna julledighet i Kumla kommun men undantag kan göras i särskilda fall. Kultur och fritidsförvaltningen beslutar om planens skötselnivå och spelbarhet.
Det är hyresgästens ansvar att söka information om planens spelbarhet vid dålig väderlek.

Egna anläggningar; B-plan Idrottsparken & Kumlabyfältet
Spelbarheten på dessa planer är väderberoende. Kultur och fritidsförvaltningen beslutar om dess spelbarhet.

Om vädret inte tillåter att planerna beträds efter 30/4 fortsätter säsongsbokningarnas fördelning på konstgräset att gälla.

Grusplaner och övriga mindre gräsplaner
Dessa ytor nyttjas i befintligt skick och har inte kontinuerligt underhåll.

Boka lokal

Via länken Boka lokal här nedanför kan du enkelt se vilka tider som finns lediga och skicka in din bokningsförfrågan till oss via e-post.

Din förfrågan besvaras senast kommande vardag (bokningar gällande helgen ska skickas in senast fredag kl. 13.00). Du kan även ringa kommunens servicecenter på telefon 019-58 80 00 för bokning.