Gräsplaner

I Kumla med närområden finns flera fotbollsplaner i olika storlekar. Både fullstora och mindre planer.

Skridsko

Säsonger

Gräs- och konstgräs - sommarsäsong

Säsongen sträcker sig mellan 1 maj–30 september. Säsongen för gräsplanerna kan förändras beroende på planernas skick och rådande väderlek.

Sista ansökningdatum är 31 mars.

Om vädret inte tillåter att gräsplanerna beträds efter 30/4 fortsätter säsongsbokningarnas fördelning på konstgräset att gälla.

Konstgräs - vintersäsong

Säsongen sträcker sig mellan 1 oktober–30 april.

Sista ansökningsdatum är 15 september.

Konstgräsplanen kan stängas med kort varsel vid otjänlig väderlek.

Uppehåll på konstgräset följer skolornas julledighet i Kumla kommun men undantag kan göras i särskilda fall. Kultur och fritidsförvaltningen beslutar om planens skötselnivå och spelbarhet.

Det är hyresgästens ansvar att söka information om planens spelbarhet vid dålig väderlek.

Grusplaner och övriga gräsplaner

Dessa ytor nyttjas i befintligt skick och har inte kontinuerligt underhåll.

Naturgräs

  • I Hällabrottet på Moabvallen finns två uppkritade fotbollsplaner för spel 7 mot 7 och 11 mot 11.
  • I Åbytorp på Hagavallen finns två uppkritade fotbollsplaner för spel 7 mot 7 och 11 mot 11.
  • På Kumlabyfältet finns två uppkritade fotbollsplaner en plan för spel 7 mot 7 och en för spel 11 mot 11.
  • På Kumlabyfältet finns en uppkritad handbollsplan.
  • På Kumla IP finns en uppkritad fotbollsplan (B-planen).

Tider på gräsplanerna bokas här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid Vialundsskolan, Skogstorpsskolan, i Kumlaby och i Ekeby finns även fotbollsplaner med begränsat underhåll som avgiftsfritt kan nyttjas för spontanspel.

Konstgräsplanen

På Kumla IP finns en konstgräsplan.

Kommer det inte något annat lag eller förening efter dig? Tänk på att släcka ljuset och dra bort målen från planen.

Vinterhalvåret; Vid nederbörd i form av snö, kan planen stängas med kort varsel även om den är bokad. Om det ligger snö på konstgräset får planen inte beträdas eftersom det vid eventuell kyla kan leda till isbildning. Denna eventuella isbildning går ej att ta bort och gör att planen inte blir spelbar.

Det är absolut förbjudet att försöka röja snön från planen med hjälp av Parkenhetens utrustning.

För mer information, kontakta Föreningsservice på telefon 019-58 80 00 eller vaktmästaren i ishallen på telefon 019-58 86 70.

Tider på konstgräsplanen bokas här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyttjande av konstgräset på Kumla IP

Parkenheten i samråd med Föreningsservice avgör vid otjänlig väderlek om konstgräsplanen måste stängas. Detta kan bli aktuellt vid exempelvis snöfall, isbildning, kraftig blåst eller extrem kyla.

Planen får då inte beträdas och det kan innebära att påbörjad träning måste avbrytas. Skötseln baseras på leverantörens anvisningar och hanteras på det sätt som är bäst för planens hållbarhet och som är mest energisparande. 

Information kring planen och om den stängs finns på vår hemsida www.kumla.se Länk till annan webbplats., på Föreningsservice Facebook-sida ”Föreningsservice i Kumla” och på anslag på grinden till Idrottsparken.

Vid osäkerhet kring om planen är öppen är ni välkomna att under kontorstid kontakta Föreningsservice 019-58 80 00. Övrig tid gäller telefonnummer
019-58 86 70 som går direkt till ishallsvaktmästarnas telefon.

Senast klockan 14.00 finns information om ifall planen stängts. Vet vi redan på fredagen att planen kommer att stängas under helgen publiceras denna information senast klockan 14.00. Stängning gäller även om vädret ändrats och det blivit spelbart, delvis beroende på att bemanningen måste planeras innan helgen.

Stängning av öppen plan kan ske under helgen om vädret ändras, det är då anslag på grinden vid Idrottsparken som gäller.

Om planen måste stängas kommer bokade tider att avbokas så att hyresgästen inte behöver betala för tid som inte kunnat nyttjas.

Säsonger gräsplaner

Gräs- och konstgräs - sommarsäsong

Säsongen sträcker sig mellan 1 maj–30 september. Säsongen för gräsplanerna kan förändras beroende på planernas skick och rådande väderlek.

Sista ansökningsdatum är 31 mars.

Om vädret inte tillåter att gräsplanerna beträds efter 30/4 fortsätter säsongsbokningarnas fördelning på konstgräset att gälla.

Konstgräs - vintersäsong

Säsongen sträcker sig mellan 1 oktober–30 april.

Sista ansökningsdatum är 15 september.

Konstgräsplanen kan stängas med kort varsel vid otjänlig väderlek.
Uppehåll på konstgräset följer skolorna julledighet i Kumla kommun men undantag kan göras i särskilda fall. Kultur och fritidsförvaltningen beslutar om planens skötselnivå och spelbarhet.
Det är hyresgästens ansvar att söka information om planens spelbarhet vid dålig väderlek.

Grusplaner och övriga gräsplaner

Dessa ytor nyttjas i befintligt skick och har inte kontinuerligt underhåll.

Boka lokal

Via länken här på sidan kan du enkelt se vilka tider som finns lediga och skicka in din bokningsförfrågan till oss via e-post.

Din förfrågan besvaras senast kommande vardag (bokningar gällande helgen ska skickas in senast fredag kl. 13.00). Du kan även ringa kommunens servicecenter på telefon 019-58 80 00 för bokning.