Byrsta 1 och 2

Denna lokal hittar du i Kumlahallens entréplan. Hallen går att dela av med vikvägg.

Byrsta 1 och 2, storlek

Salens totala storlek


Längd

26 meter

Bredd

17 meter

Takhöjd

2,85 meter

Byrsta 1 och 2

Utrustning


Innebandysarg


Stora innebandymål


Små innebandymål


Mellanstora innebandymål


Musikanläggning


Små madrasserTom lokal med ljusblått golv.

Denna lokal går att dela av i två delar och hallarna får då nedan mått:

Byrsta 1, storlek

Byrsta 1

(Närmast huvudentrén)

Längd

12 meter

Bredd

17 meter

Takhöjd

2,85 meter

Byrsta 2, storlek

Byrsta 2


Längd

14 meter

Bredd

17 meter

Takhöjd

2,85 meter