Norrtorp 5:3 och del av Norrtorp 5:1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Fortum Waste Solutions AB:s verksamhet i Kvarntorp, då de behöver mark för bland annat deponering.

Fortum Waste Solutions AB (tidigare SAKAB) vill bygga ut sin verksamhet för att säkerställa det långsiktiga behovet av mark.

Området ligger i södra delen av Kvarntorps industriområde. Den del där verksamheten ska bygga ut ligger på kommunal mark som idag är obebyggd och består av skogsmark. Planområdet är på har en areal på cirka 63 hektar.

För att släcka ut och rensa äldre planer tas ett större område med än själva utbyggnadsområdet.

Status

Detaljplanen anotgs av kommunfullmäktige den 21 oktober 2019.
Detaljplanen vann laga kraft den 27 april 2020.

Handlingar

Planhandlingar Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 934.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor
Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta del av bilagorna.