Läsa tillsammans

En vuxen som sitter på golvet med ett barn i knät. De läser en bok tillsammans och framför dem är det några hyllor fulla med böcker.

Välkommen till “Läs tillsammans”!

Kumla bibliotek och BVC har tillsammans skapat språkpåsarna "Läs tillsammans” för att stödja dig som vuxen med ditt barns språkutveckling. I språkpåsarna finns böcker och material som du använder tillsammans med ditt barn.

Här på hemsidan finns filmer som visar hur ni kan använda påsarna för språkstimulans. I filmerna får ni tips och handledning som stimulerar barns språkutveckling. Små barn lär sig språket genom att härma. Det är därför viktigt att det finns en vuxen som tränar tillsammans med barnet. Rim, ramsor, sång och lek stimulerar och bygger upp barnens språk.

Lek och utforska materialet tillsammans med ditt barn!

Bockarna Bruse

Bebbe och fina kroppen

Hej magen

Tåramsa

Klappa lilla magen

Killikill

Springstund

Milkshake Blues

Titt ut

Trolla med Lilla Anna

Sånger i trollerihatten