Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Service och tjänster

Datorer och wifi

På biblioteket finns datorer att låna för sökning på Internet, ordbehandling, etc.

Vi har också ett trådlöst nätverk för alla våra besökare.

Personalen hjälper dig att skriva ut och hitta information på internet och våra databaser. Vi hjälper inte till med sådant som rör personliga inloggningar eller enskilda personers ekonomi såsom bankärenden, köp, bokningar, incheckningar och biljettköp. Du får inte söka efter eller publicera pornografiskt, rasistiskt eller olagligt material. 

Kopiering och utskrifter

På biblioteket kan du kopiera och skriva ut. Du kan också få hjälp med att skanna.

Avgifter

svartvit

3 kr / sida

färg

6 kr / sida

skanning

3 kr / skanning

Studierum/Tyst läsrum

Biblioteket har två studierum för gratis bokning. Studierummen är utrustade med internetuppkopplade datorer och avsedda för vuxenstuderande. Båda rummen kan bokas två timmar i taget.

Det finns också ett tyst läsrum med två platser. Man kan boka fyra timmar åt gången och åldersgränsen är 16 år.

Sammanträdesrum

Ett sammanträdesrum finns att hyra under bibliotekets öppettider.
Hyra sammanträdesrum 150 kr / timma

Hembygdssamling

I hembygdssamlingen hittar du främst litteratur om Kumla med omnejd. Här finns även böcker om andra orter i Örebro län och om Närke.

Släktforskning

Här har du tillgång till SVAR och Arkiv Digital.

Här finns också länkar till det lokala material som finns på kommunens hemsida. Dessutom finns här flera av släktforskarförbundets skivor, bland annat Sveriges befolkning och Dödboken.

Bildarkiv och andra digitala lokalhistoriska resurser

Kumla bildarkiv och en en mängd digitaliserat lokalhistoriskt material hittar du här.