Läsa och låna + Låneregler

På Kumla bibliotek och bokbuss får du låna böcker och annat material utan kostnad. Personalen vill ge dig bästa möjliga service. Vi svarar gärna på frågor.

Olika böcker på en hylla i Kumla bibliotek.

Lånekort och låneregler

Bibliotekskort

Bibliotekskortet är gratis.
Utbyte av förlorat/förstört bibliotekskort kostar 20 kr.

Bibliotekskort för vuxna
Du måste visa legitimation för att få ditt lånekort. Du kan fylla i dina lånekortsuppgifter på vår webbplats. Länk finns längst ner på sidan. Lånekontot du skapar fungerar tillfälligt i 7 dagar, sedan måste du komma in till biblioteket för att hämta och aktivera det.

Barn
Barn under 18 år behöver målsmans godkännande. Målsman ansvarar för lånen. På biblioteket finns en blankett att fylla i. Målsman för barn kan också ansöka om lånekort för barn via vår e-tjänst och sedan komma in och hämta kortet på biblioteket. Länk till e-tjänsten finns längst ner på sidan.

Ditt ansvar

  • Bibliotekskort är en personlig värdehandling
  • Du är ansvarig för allt som lånas på kortet.
  • Borttappat eller skadat material ersätts av dig som lånat enligt bibliotekets värdering.
  • Det är ditt ansvar att dina kontaktuppgifter är aktuella.
  • ANMÄL SNARAST förlorat lånekort.

Pinkod 

En pinkod med fyra siffror kopplas till ditt bibliotekskort. Pinkoden behöver du för att:

  • Låna i utlåningsautomaterna
  • Logga in i bibliotekskatalogen och se dina lån, låna om, reservera och ge inköpsförslag
  • Låna e-böcker och e-ljudböcker
  • Använda våra e-tjänster
  • Boka tid vid datorer och studierum

Tag kontakt med biblioteket om du glömt din pinkod. Du måste kunna legitimera dig.

Lånetid 

Normalt är lånetiden fyra veckor, men den kan vara kortare. Lånetiden finns på ditt lånekvitto. Du kan låna om en bok två gånger, om den inte är reserverad av någon annan.

Reservation 

Om du vill låna en bok som är utlånad, kan du reservera den. Du kan reservera på bibliotekets webbplats eller med hjälp av personal. När boken kommit, får du ett meddelande via sms, e-post eller brev.

Påminnelse 

Du kan få en övertidsvarning skickad via SMS eller E-post tre dagar innan din lånetid går ut. Du kan själv aktivera tjänsten i bibliotekets webbkatalog eller komma till biblioteket och få hjälp med detta.

Biblioteket skickar ut påminnelser till dig om du inte återlämnar dina lån. Om böckerna ändå inte återlämnas, skickas räkning. Obetald räkning går till inkasso enligt kommunens rutiner.

Expeditionsavgift för påminnelser: 20 kr
Administrationsavgift vid faktura: 50 kr

Påminnelseavgift tas ut för all media man lånat som vuxen.

Om dina böcker inte kommit tillbaka efter tredje påminnelsen, får du inte låna nya förrän böckerna är återlämnade eller ersatta.

Övertidsavgifter

Biblioteket tar ut en övertidsavgift för vuxenböcker och alla DVD-filmer om de lämnas tillbaka för sent. Det är alltid ditt eget ansvar att lämna tillbaka böckerna i tid. Avgiften ska betalas även om biblioteket inte skickat påminnelse. Om du lämnar tillbaka en försenad bok via bokinkast, registreras en skuld på ditt konto.

Vuxenmedia: 7 kr/bok/vecka, max 125 kr
14-dagarslån: 7 kr/bok/dag, max 125 kr
DVD-film: 10 kr/film/dag, max 100 kr

Barn under 18 år betalar ej övertidsavgifter, förutom för DVD-filmer.

Om din skuld uppgår till 125 kr, får inga nya lån göras förrän skulden är betald.

Schablonbelopp för att ersätta förkommen/förstörd bok:
Skönlitteratur: 200 kr
Facklitteratur: 300 kr
Pocket: 75 kr
Barnböcker: 100 kr
Tidskrifter: 50 kr
Ljudböcker, vuxen: 200 kr
Ljudböcker, barn: 150 kr
CD-skivor, vuxen: 150 kr
CD-skivor, barn: 100 kr
DVD: 500 kr

För dyrbarare material tas full ersättning enligt bibliotekets bedömning.
Ersatt bok får behållas, pengarna betalas inte tillbaka.

Information om personuppgifter

När du skriver under låntagaravtalet samtycker du till att dina låntagaruppgifter registreras i bibliotekets databas samt att ta del av och följa bibliotekets låneregler och att kontinuerligt uppdatera dig om dem.

Under plusboxen nedan finns ytterligare information om vad som gäller vid registering av personuppgifter.

Bibliotekskort och personuppgifter

Uppgifterna du lämnar när du ansöker om bibliotekskort behandlas av Kultur- och fritidsnämnden Kumla kommun. Nås enklast via servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se.

Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen (PUL) , och att samarbeta med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att hantera
bibliotekets cirkulation av medier. Person som skaffar ett bibliotekskort ingår ett avtal med biblioteket. Vi behöver dina personuppgifter för att säkerställa din identitet och fullgöra bibliotekets del av avtalet med dig.

Dina personuppgifter sparas så länge nämnden har behov av att handlägga ditt ärende. Dina personuppgifter gallras efter 5 år om du inte använt ditt bibliotekskort. Information om lånade medier raderas så snart återlämning gjorts.

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här: https://etjanst.kumla.se/oversikt/overview/393. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.

Nämnden anlitar ett personuppgiftsbiträde, Axiell, som har tillgång till dina
personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad nämnden har bestämt.

Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.