Barn och unga

Välkommen till det barnvänliga biblioteket som är till för alla, stora som små.

All läsning är betydelsefull både för barnets språkutveckling men även för den personliga utvecklingen. Därför satsar Kumla bibliotek extra mycket på barn och unga. Från pekböcker via högläsning till egen läsning fortsätter vi tillsammans att bygga ett läsande Kumla.

Gåvoböcker

Gåvoböcker ges vid 8 tillfällen. När barnet är 8 månader, 3 år, 4 år, 6 år (förskolan), 6 år (förskoleklass), åk 4, åk 8 samt gymnasiet.

För de yngsta

Aktiviteter som Titt ut med rim och ramsor, sagostund och Fredagsmys.

Förskola/skola

Skolbarnen erbjuds lånebesök, bokprat, studiebesök, föräldramöten, pedagogträffar och film.

Cirklar

Hos oss finns bok-, skriv- och filmcirklar.

Bokbuss

Bokbussen besöker regelbundet förskolor, skolor och privatpersoner.

Lässamarbeten

Vi bedriver samarbeten med Familjens Hus, studieförbund och fritidsgårdar.

Barnens söndag

Barnens söndag innehåller aktiviteter som till exempel teater, pyssel och musik.

Lov

Under skolloven pågår aktiviteter som Läs som en tok!, pyssel och film.

Läsresan

För barn och unga 0–18 år.

Kumla biblioteks läsfrämjande arbete.