Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Barn och unga

Välkommen till det barnvänliga biblioteket som är till för alla, stora som små.

För de minsta på biblioteket

Just nu är det sommarlov. Vi träffas igen i början av september!

Babysång!
Rim, ramsor, sånger och rytmik för barn 2 månader–2 år.
Onsdagar kl. 10.00.

Sagostund
Torsdagar kl. 10.00 för barn 3–6 år.

Fredagsmys med sångstund
Fredagar kl. 10.00 för barn 0–6 år.

Läsresans logga

LÄSRESAN

För barn och unga 0–18 år.

Kumla biblioteks läsfrämjande arbete.

All läsning är betydelsefull både för barnets språkutveckling och även för den personliga utvecklingen. Därför satsar Kumla bibliotek extra mycket på barn och unga. Från pekböcker via högläsning till egen läsning fortsätter vi tillsammans att bygga ett läsande Kumla.

Gåvoböcker

Gåvoböcker ges vid 8 tillfällen. När barnet är 18 månader, 3 år, 4 år, sista terminen på förskolan, förskoleklass, åk 4, åk 6 och åk 8

För de yngsta

Kumla bibliotek bedriver aktiviteter som Titt ut och Babydisco med sång och rytmik, babybokklubb, sagostund och Fredagsmys med sångstund och pyssel.

Förskola/skola

Skolbarnen erbjuds lånebesök, bokprat, studiebesök, föräldramöten, pedagogträffar och film.

Cirklar

Hos oss finns bok- och skrivarcirklar.

Biblioteksbuss

Biblioteksbussen besöker regelbundet förskolor, skolor och privatpersoner.

Lässamarbeten

Kumla bibliotek bedriver samarbeten med Familjens Hus, Kulturskolan, växthuset,studieförbund och fritidsgårdar.

Barnens söndag

Barnens söndag innehåller aktiviteter som till exempel teater, pyssel och musik.

Lov

Under skolloven erbjuder biblioteket aktiviteter som Läs som en tok!, pyssel och film.