Lekplatser i Sannahed

I Sannahed finns en lekplats som vägenföreningen äger och ansvarar för.

I Sannahed finns en lokal lekplats, 0-12 år
Besöksadress: Sannahed, Tvärgatan