Lekplatser

I Kumla finns det för närvarande 36 allmänna kommunala lekplatser och 30 lekplatser som ligger i anslutning till skolor och förskolor.

Lekparken "Kåre Koltrast" i Västra parken. På bilden visas lekredskap som finns på lekplatsen.

Lekplatser är sociala mötesplatser för både barn och vuxna. Forskning visar att leken fungerar avstressande och verkar positivt på hälsan och det egna välbefinnandet skapar glädje. Leken är en viktig träning i social kompetens.

Våra samtliga lekplatser besiktigas en gång per år och uppkomna säkerhetsrisker åtgärdas omedelbart. De kommunala lekplatserna har en anslagsskylt där lekplatsansvarig och telefonnummer står så att du kan göra en eventuell felanmälan.

Utöver de kommunala lekplatserna finns det även lekplatser som är privata. Dessa kan vara uppförda av en bostadsrättsförening eller en villaägareförening. Kommunen ansvarar inte för driften och säkerheten på och kring de lekplatserna.

Olika typer av lekplatser i Kumla

Lokal lekplats

En liten lekplats som fungerar som en lekplats främst för de mindre barnen och närmast boende.

Stadsdelslekplats

En större lekplats som täcker ett större upptaningsområde än en lokal lekplats. Lekplatsen är utformad för barn i varierande åldrar och Kumla kommuns mål är att den ska vara helt eller delvis vara tillgänglig. Många är utformade mot ett speciellt tema till exempel Kåre Koltrast.

Stadslekplatsen

Stadslekplatsen Tivoli är en central lekplats i Stadsparksområdet. Den fungerar som utflyktsmål för hela familjen och är en viktig mötesplats i staden som barn och vuxna gärna talar om och även fungerar som en turistattraktion.