Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Lekplatser i Ekeby

I Ekeby finns en lekplats som vägföreningen äger och ansvarar för.

I Ekeby finns en lokal lekplats, 0-12 år.

Besöksadress: Lövegatan i Ekeby.