Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lekplatser i Ekeby

I Ekeby finns en lekplats som vägföreningen äger och ansvarar för.

I Ekeby finns en lokal lekplats, 0-12 år.

Besöksadress: Lövegatan i Ekeby.