Lekplatser i Ekeby

I Ekeby finns en lekplats som vägföreningen äger och ansvarar för.

Ekeby / lokal lekplats, 0-12 år
Besöksadress: Ekeby, Lövegatan