Tätorts- och bostadsnära natur

Vår skog runt knuten - ett mellanrum - för upplevelser och upptäckter.

Vandringsled i Viaskogen med en stig och gröna träd runtom.

Det finns av tradition en stark naturkänsla i Skandinavien. Våra städer har ofta vuxit fram i ett landskap med skog. Natur insprängd i staden är unikt i världen, där städernas grönska består av anlagda parker och träd planterade i rader.

Naturen har sedan landet befolkades varit en del i människors liv i Sverige. Även om vi nu bor tätt i samhällen och städer vill vi ha naturen som vår följeslagare. Den nära naturens bidrag är central på många olika sätt för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Kumla är ett jordbrukslandskap med lite skog och natur. Samhället har vuxit fram på de tidigare skogbevuxna åsarna. Naturkontakt är inte en självklarhet så därför är den nära vardagsnaturen som finns kvar insprängd mellan husen väldigt viktig.

Denna tätortsnära och bostadsnära natur ger möjlighet för barn och vuxna att få närma sig skogen och naturen. En skog, en dunge eller en äng där stora och små tillsammans kan leka, uppleva och upptäcka.

De större sammanhängande rekreationsskogarna finns främst i öster där hela Kvarntorps värdefulla natur-, kultur- och friluftsområde ingår, men också mot väster i Sickelsta och Stenebrunn.

I Kumla stad och tätorter finns lite drygt 45 hektar tätorts- och bostadsnära natur. Exempel på sådana områden är:

  • Viaskogen
  • Köpmanskogen
  • Tallskogen vid Kumlasjön
  • Oppegårdsparken
  • Pokerskogen
  • Vargavrån
  • Hagaby

Den högresta tallskogen är karakteristisk för flera av dessa områden.

Nu när Kumla växer pågår ett arbete där dessa områden lyfts fram, utvecklas och sköts för att bli spännande och tillgängliga för fler, samtidigt som de ska upplevas som trygga.