Avgifter

Vuxenavdelningen

Skriv tabellbeskrivning här

Typ

Kostnad

Max kostnad

Försenade böcker

7 kr/bok/vecka

Max 125 kr

Försenad bok vid korttidslån

7 kr/bok/dag

Max 125 kr

Försenad DVD

10 kr/dag

Max 100 kr/film

Påminnelseavgift böcker/DVD

Första påminnelsen 20 kr

Andra påminnelsen 20 kr

Borttappad/förstörd bok/DVD

Fullt pris + 50 kr i administrativa kostnader

Ersatt bok/DVD får behållas. Pengarna betalas ej tillbaka.

Utbyte/nytt lånekort

20 kr


Reservera bok

Gratis


Fjärrlån

20 kr/bok

Lån från bibliotek i Örebro län är gratis.

Utskrift från dator

3 kr/sida


Svartvit utskrift

3 kr/sida


Färgutskrift/Färgkopiering

6 kr/sida


Kopiering

3 kr/sida


Scanning

3 kr/dokument


Lånestopp vuxenavdelningen
Om din skuld uppgår till 125 kr får ytterligare lån ej göras förrän skulden är betald. Har du inte lämnat tillbaka dina lånade böcker efter att du fått tre påminnelser, får du inte låna några nya förrän böckerna är tillbakalämnade.

Barnavdelningen 

Skriv tabellbeskrivning här

Typ

Kostnad

Max kostnad

Försenade böcker

0 kr/bok/vecka


Försenad DVD

10 kr/dag

Max 100 kr/film

Påminnelseavgift böcker/DVD

Första påminnelsen 0 kr

Andra påminnelsen 0 kr

Borttappad/förstörd bok/DVD

Se lånereglerna!

Ersatt bok/DVD får behållas. Pengarna betalas ej tillbaka.

Utbyte/nytt lånekort

20 kr


Utskrift från dator

3 kr/sida (färg 6 kr/sida)


Kopiering

3 kr/sida (färg 6kr sida)


Lånestopp barnavdelningen
Om dina böcker ej är återlämnade efter 3:e påminnelsen får ytterligare lån ej göras förrän böckerna lämnats tillbaka.