Familjens Hus

Välkommen till Familjens Hus i Kumla med verksamheterna barnmorskemottagning, barnavårdcentral, elevhälsa och öppen förskola. Vi anordnar även en del föräldraträffar och föreläsningar.

Familjens Hus

Öppettider på öppna förskolan

Skriv tabellbeskrivning här

Dag

Tid

Måndag, onsdag

09.30-12.00

Tisdag, torsdag

09.30-12.00

13.30-16.00

Kontakta oss!

Skriv tabellbeskrivning här

Verksamhet


Barnmorskemottagning, MVC

019-602 98 35

Barnavårdcentral, BVC

019-602 91 78

Amningsrådgivning

Barnmorskorna på Familjens Hus välkomnar till amningsrådgivning.

Ring för tidsbokning, på telefonnummer 019-602 98 34
Måndagar kl. 06.00-10.00 och onsdagar kl. 06.00-14.00.

Välkommen!

Tillgänglighet på Familjens Hus

  • Du som är rullstolsburen kan ta dig fram överallt i anläggningen.
  • Det finns handikapptoalett att tillgå.
  • Det är inte några större nivåskillnader i anläggningen.
  • Det finns ledstänger där det kan behövas för stöd.
  • Det finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier.
  • Det finns automatiska dörröppnare.
  • Det finns hiss att tillgå som rullstolsburna får plats i. 

Om Familjens Hus i Kumla

Idag finns barnmorskemottagning, barnavårdcentral, elevhälsa, öppen förskola samt olika former av föräldrastöd på Familjens Hus i Kumla.

Familjens Hus vänder sig till föräldrar, blivande föräldrar, barn och ungdomar 0-20 år. Syftet med verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn/ungdomar och deras föräldrar. Vi har som mål att vara en stabil och trygg mötesplats för föräldrar och barn/ungdomar och på så sätt bidra till en bra utveckling för ditt barn/din ungdom och din familj.

Familjens Hus ger föräldrar och barn/ungdomar en möjlighet att träffas och lära känna varandra. Det ska vara lätt att få råd och stöd av personalen och det ska finnas möjlighet att vara med och påverka.

Familjens Hus drivs gemensamt av Kumla kommun och Region Örebro län, primärvården Kumla vårdcentral.

What´s the definition of a Swedish Family Centre (Familjecentral)?

Samtalsmottagning

Primärvårdens samtalsmottagning för barn och unga, 6-14 år, bokas via din vårdcentral.

Ungdomsmottagning

Vad gäller ungdomsmottagning så hänvisar vi Kumlas ungdomar till ungdomsmottagningen i Hallsberg och Örebro.

Ungdomsmottagning, nu även på nätet!

Ungdomsmottagningen i Örebro län rekommenderar dig som ung och har frågor eller funderingar att gå in på umo.se

umo.se är en webbplats skapad av utbildad personar och allt som står där kan du lita på.

Barnvagnsgarage

Vi ber alla våra besökare att ställa sina barnvagnar i vårt barnvagnsgarage nere på gården. För den som har svårt att lyfta eller bära finns 3 platser för barnvagnar i vårt kapprum på våning 3. Av brandsäkerhetsskäl ber vi er att inte ställa fler vagnar där än tillåtet. Tack!