Film-DVD

På biblioteket kan du låna filmer, helt kostnadsfritt.

Lånetiden är sju dagar och kan ej förlängas. Du får som mest låna hem fem filmer samtidigt och skulle en film bli skadad eller om du tappar bort den, blir du skyldig att ersätta den med dess fulla värde, cirka 500 kr.

Filmer återlämnas över disk, under bibliotekets öppetider. Vid försening tas en förseningsavgift ut på 10 kr/film och dag.

Åldersgränser:

Ålder

Regler

0-11 år

Får låna film tillsammans med vuxen på den vuxnes lånekort.

12-14 år

Får låna film ensam med förälders godkännande.

15 år och uppåt

Eget ansvar.