Tillgänglighet i offentliga lokaler

Här har du möjlighet att se hur tillgängligheten är i våra offentliga lokaler.

Tillgängligheten på Kumla bibliotek

Kumla bibliotek


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen i anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Ja, i magasinet                                       

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Ja

Finns det automatiska dörröppnare?

Ja

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Ja

Tillgängligheten på Djupadalsbadet

Djupadalsbadet


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja, förutom på läktaren

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Ja

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Ja, i stretchingrum och konditionsrum

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Ja

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Ja, förutom vid läktaren                     

Finns det automatiska dörröppnare?

Ja

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Ja      

Tillgängligheten i Kumla sjöpark och i Sjöparkens växthus

Kumla sjöpark och sjöparkens växthus


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja, med undantag för norra halvan av ön i sjöparken

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja, i växthuset

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Ja

Finns det automatiska dörröppnare?

Endast intill byggnaden, inte till de olika rummen

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Enplan med ramp

Tillgängligheten i ishallen

Ishallen


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej, förutom på läktaren. Hiss finns till anpassad läktarplats för rullstolar.

Finns det ledstänger där det kan behövas för stödsom till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

Finns det automatiska dörröppnare?

Ja

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Ja

Tillgängligheten på Kvarntorpshögen

Kvarntorpshögen


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja, på anlagda gångstigar                    

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Ja, ojämn terräng

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Finns inte den typen av glaspartier

Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Nej

Tillgängligheten på Stenarbetsmuseet

Stenarbetsmuseet


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Finns inte den typen av glaspartier

Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

Finns det hitt att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Nej

Tillgängligheten på officersmässen

Officersmässen


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Nej

Tillgängligheten på persedelförrådet

Persedelförrådet


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Nej

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Ja

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i)?

Nej

Tillgängligheten på Lundmarkska skolan

Lundmarkska skolan, skolmuseum


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Nej

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Nej

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Vissa

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något)?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Finns inte den typen av glaspartier

Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

Finns det hiss att tillgå (som rullstolsburna rymmer i?

Nej

Tillgängligheten på skoindustrimuseet

Skoindustrimuseet


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

3 våningar, men inga nivåskillnader på dem

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Ja

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Finns inte den typen av glaspartier

Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Ja

Tillgängligheten på Kvistens fritidsgård

Kvisten fritidsgård


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

Finns det automatiska dörröppnare?

Ja

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Är bara enplan

Tillgängligheten på Kumlaby fritidsgård

Kumlaby fritidsgård


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

Finns det automatiska dörröppnare?

Ja, vid stora entrén och i anslutning till vår lokal

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Nej