Tillgänglighet i offentliga lokaler

Här har du möjlighet att se hur tillgängligheten är i våra offentliga lokaler.

Skriv tabellbeskrivning här

Kumla bibliotek


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen i anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Ja, i magasinet                                       

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Ja

Finns det automatiska dörröppnare?

Ja

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Ja

Skriv tabellbeskrivning här

Djupadalsbadet


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja, förutom på läktaren

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Ja

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Ja, i stretchingrum och konditionsrum

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Ja

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Ja, förutom vid läktaren                     

Finns det automatiska dörröppnare?

Ja

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Ja      

Skriv tabellbeskrivning här

Kumla sjöpark/sjöparkens växthus


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja, med undantag för norra halvan av ön i sjöparken

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja, i växthuset

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Ja

Finns det automatiska dörröppnare?

Endast intill byggnaden, inte till de olika rummen

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Enplan med ramp

Skriv tabellbeskrivning här

Ishallen


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej, förutom på läktaren. Hiss finns till anpassad läktarplats för rullstolar.

Finns det ledstänger där det kan behövas för stödsom till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

Finns det automatiska dörröppnare?

Ja

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Ja

Skriv tabellbeskrivning här

Kvarntorpshögen


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja, på anlagda gångstigar                    

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Ja, ojämn terräng

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Finns inte den typen av glaspartier

Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

-

Skriv tabellbeskrivning här

Stenarbetsmuseet


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Finns inte den typen av glaspartier

Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

Finns det hitt att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Nej

Skriv tabellbeskrivning här

Officersmässen


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Nej

Skriv tabellbeskrivning här

Persedelförrådet


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Nej

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Ja

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

-

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i)?

Nej

Skriv tabellbeskrivning här

Lundmarkska skolan, skolmuseum


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Nej

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Nej

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Vissa

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något)?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Finns inte den typen av glaspartier

Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

Finns det hiss att tillgå (som rullstolsburna rymmer i?

Nej

Skriv tabellbeskrivning här

Skoindustrimuseet


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

3 våningar, men inga nivåskillnader på dem

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Ja

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Finns inte den typen av glaspartier

Finns det automatiska dörröppnare?

Nej

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Ja

Skriv tabellbeskrivning här

Kvisten fritidsgård


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

Finns det automatiska dörröppnare?

Ja

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

Är bara enplan

Skriv tabellbeskrivning här

Kumlaby fritidsgård


Kan du som rullstolsburen ta dig fram överallt i anläggningen?

Ja

Finns blindskrift som komplement till skyltningen på anläggningen?

Nej

Finns det handikapptoalett att tillgå?

Ja

Finns teleslinga/hörselslinga i lokalerna/nån lokal i anläggningen?

Nej

Är det stora nivåskillnader på anläggningen?

Nej

Finns det ledstänger där det kan behövas för stöd som till exempel komma i och ur något?

Nej

Finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier?

Nej

Finns det automatiska dörröppnare?

Ja, vid stora entrén och i anslutning till vår lokal

Finns det hiss att tillgå som rullstolsburna rymmer i?

-