Stiftelser och fonder

Socialnämnden i Kumla förvaltar stiftelser där utdelning sker innan jul varje år.

Rosa ljung

Ansökan är nu stängd

Ansökningstiden har nu löpt ut, men du är varmt välkommen att ansöka om utdelning av fondmedel när nästa ansökningsperiod öppnar igen hösten 2024.

Utdelning av fondmedel till enskilda personer

Stiftelser och fonder i Kumla kommun

Stiftelse


Ingeborg och Frideborg Erikssons fond

Utdelning för blinda och gravt synskadade inom Kumla och Hardemo församlingar. Fonden kan dela ut 93 419 kronor under 2022.

Aina och Paul Johanssons fond

Fonden har inga medel att dela ut 2022.

Utdelning för humanitär verksamhet inom Kumla kommun, företrädesvis i situationer då andra hjälpmöjligheter saknas eller är uppenbart otillräckliga.    

Fondens Stig Johanssons minne

Fonden har inga medel att dela ut under 2022.

Avkastning ska fördelas mellan invalidiserade i Kumla kommun bosatta personer med beaktande av deras ekonomiska förhållanden och särskilda behov.

Samfond för utdelning till behövande inom Kumladelen av Kumla kommun

Fonden har inga medel att dela ut 2022.

Avkastning skall användas till att lämna utdelning till behövande i Kumla kommun, får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses.

Inte kommunens pengar

En stiftelse bildas genom en donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egen verksamhet.

Stiftelsens regler avgör vem som kan få medel

Varje stiftelse har sina särskilda regler som bestämts av den som donerar pengarna. Reglerna säger ofta vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Personer som uppfyller de krav som en sökbar stiftelse har, kan söka bidrag ur den.

Ansökan

Under 2022 delas medel ut från Ingeborg och Frideborg Erikssons fond. Utdelning för blinda och gravt synskadade inom Kumla och Hardemo församlingar. Fonden kan dela ut 93 419 kronor under 2022.

Senast den 3 november 2022 önskar vi din ansökan.

Mer information

För mer information, kontakta vårt servicecenter på telefon 019-58 80 00.

GDPR

Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter

Om informationen hämtas från den registrerade själv:

Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av Socialnämnden Kumla kommun som du enklast når via servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se

Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen (PUL), och att samarbeta med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att fördela medel ur fond/stiftelse. Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen (för att utföra en uppgift av allmänt intresse). Vi behöver hantera dina personuppgifter för att kunna behandla din ansökan om medel ur fond/stiftelse. Dina personuppgifter bevaras.

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du när via www.kumla.se Länk till annan webbplats. "Begära utdrag om personuppgifter i kommunens register". Du kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.

Personuppgifterna kan komma att föras över till kommunstyrelsens ekonomiavdelning förr utbetalning av eventuell utdelning av fondmedel.

Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.