Rehabilitering

Har du råkat ut för en skada eller behöver specialträning efter en sjukdom? Från kommunen kan vi hjälpa dig med rehabilitering eller arbetsterapi så att du får chans att klara dig själv så långt det är möjligt.

Rehabilitering

Om du efter skada eller sjukdom behöver hjälp att komma igång igen är det arbetsterapeut och/eller sjukgymnast som efter behov kan hjälpa dig med specifik träning för att klara aktiviteter i det dagliga livet. Vardagsrehabilitering innebär att hemtjänstpersonalen hjälper dig så att du själv så länge som möjligt kan klara att sköta din personliga hygien och de vanligaste sysslorna i hemmet.

Arbetsterapi

Du som har svårigheter att klara dina vardagssysslor eller har praktiska problem inom personlig vård, boende, fridtid, arbete eller studier kan kontakta kommunens arbetsterapeut. Arbetsterapeuten bedömer, stödjer och tränar de förmågor som du önskar och har behov av för att klara dig i vardagen. Utprovning av olika hjälpmedel och förändringar i hemmiljön kan öka förutsättningarna för rehabilitering och ett självständigt liv. Det handlar om att kunna klä sig, förflytta sig och sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

Sjukgymnast

Sjukgymnasten ansvarar för träning, sjukgymnastik, rådgivning och utprovning av gånghjälpmedel till exempel rollatorer. Träningen ska leda till att bibehålla, förbättra eller återfå de fysiska funktioner som behövs i vardagen. Du kommer i kontakt med en sjukgymnast genom din vårdcentral.

Samordning av din habilitering och rehabilitering

Om du har stora och långvariga behov av rehabilitering och har insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården samtidigt kan du få hjälp med samordning. Det är du själv som bestämmer om du önskar få hjälp och säger till personalen som arbetar med din habilitering eller rehabilitering.