Hemsjukvård

Om du av någon anledningen inte själv kan ta dig till en vårdcentral så har du rätt till hemsjukvård.

En sjuksköterska eller läkare på vårdcentralen/sjukhuset bedömer om du har behov av hemsjukvård och en vårdplan ska upprättas av regionen och kommunen tillsammans. Det finns ingen åldersgräns för att få hemsjukvård.

Du kan till exempel få hjälp med att behandla sår, läkemedelshantering, få smärtlindring eller få hjälp att injicera läkemedel. Hemsjukvården kan också ge dig råd och skriva ut förbrukningsartiklar vid inkontinens.