Nu är det dags att önska skola inför förskoleklass och årskurs 7

Ett barn som skriver i en mattebok

Välkommen med din önskan senast den 31 januari 2024.

Nu är ni välkomna att önska skola för ert barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 i augusti läsåret 2024/2025.

Önska skola

Som vårdnadshavare har du möjlighet att önska i vilken skola ditt barn ska gå. Om du inte gör ett aktivt val kommer ditt barn att placeras i en skola nära hemmet. Det innebär inte alltid att det är den skola som ligger närmast hemmet.

Om barnet i dag går i en skola utanför kommunen eller om ni ansökt en plats i en skola utanför kommun för fortsatt skolgång måste ni ändå logga in och ange skola utanför kommunen.

Ni som har barn i grundsärskolan behöver inte göra ett skolval.

Fördelning av platser

Eleverna placeras efter vårdnadshavarnas önskemål i mån av plats. Om efterfrågan att få börja i en viss skola är större än antal platser kan inte alla elever som sökt dit få plats. Om det behöver göras ett urval bland eleverna beräknas skillnaden i avstånd. Det är skillnaden i avstånd mellan den önskade skolan och den skolan eleven kan få plats på som avgör turordning. Den elev som får den största ökningen i avstånd placeras på den önskade skola.

Mer information inför skolvalet vad gäller önskan och placering.

Ansökan mellan den 15-31 januari 2024

Ansökningsperioden för skolvalet är mellan den 15 januari till 31 januari och ansökan måste signeras av båda vårdnadshavarna.

Besked om placering kommer senast i slutet av mars.

Länk till ansökan: minaskolval.se/kumla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

Vid frågor, maila skolval@kumla.se eller kontakta kommunens servicecenter på telefon 019-58 80 00.