CROSS-samverkan

Händer som tillsammans håller i en planta som har börjat växa

Askersunds kommun, Kumla kommun och Region Örebro län bjuder in till samtal med civilsamhället. Mer information kommer så snart det finns bokade träffar att anmäla sig till.

CROSS - Civilsamhälle och regionens offentliga aktörer i samverkan kring samhällsutmaningar

CROSS är ett samverkansprojekt som koordineras av Region Örebro län. Sex delprojekt genomförs inom ramen för CROSS. Syftet är att skapa samverkan mellan civilsamhället, kommunerna och närsjukvården. Målet under projekttiden är att skapa lokala samverkansforum och prova metoder för invånarmedverkan för att tillsammans samverka kring samhällsutmaningar och välfärdsluckor. CROSS övergripande mål är att använda delprojektens resultat för att formulera en generaliserbar samverkansmodell kring lokala samhällsutmaningar.

Mer information eller frågor

Önskar du mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta:

Askersunds kommun, Gustav Fallgren, 0583-820 72 eller gustav.fallgren@askersund.se