ABC - Alla Barn i Centrum erbjuder vägledning för föräldrar

Nyhetsbild

Föräldraskap är en resa fylld med glädje och utmaningar. För att stötta föräldrar i deras roll, erbjuder ABC – Alla Barn i Centrum en serie gruppträffar med fokus på att stärka relationer och skapa en harmonisk vardag för hela familjen.

ABC – Alla Barn i Centrum är en möjlighet för föräldrar att få stöd och vägledning i sitt föräldraskap. Genom en kombination av reflektion, övningar och gemenskap får deltagarna verktyg och metoder för att skapa en harmonisk och kärleksfull miljö för hela familjen. Kursen är förebyggande och en möjlighet till att utvecklas i sitt föräldraskap, få goda tips och idéer för att möta sitt barns behov.

ABC består av fyra gruppträffar kring var sitt tema samt en uppföljningsträff i augusti. Träffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare.

9 april kl. 17.30-20.00
Visa kärlek: Bygga starka och nära relationer

Under första träffen utforskar deltagarna hur man skapar nära och kärleksfulla relationer med sina barn. Genom diskussioner och enkla övningar ligger fokus på att lyfta fram det som fungerar och bygga en grund av positivitet.

23 april kl. 17.30-20.00
Vara med: Förebygga konflikter och främja samspel

I den andra träffen tar vi upp vardagssituationer där föräldrar och barn påverkar varandra. Genom att diskutera och genomföra övningar får deltagarna verktyg för att kunna förebygga konflikter och främja ett harmoniskt samspel.

7 maj kl. 17.30-20.00
Visa vägen: Hantera stress och vara en förebild

På den tredje träffen utforskas konceptet av lugnt föräldraskap och hanteringen av stress och ilska. Deltagarna ges möjlighet att diskutera och öva på att vara förebilder för sina barn, skapa en trygg och stabil miljö för dem att växa upp i.

21 maj kl. 17.30-20.00
Välja strider: Skapa en harmonisk vardag

Under vårens sista träff ligger fokus på att minska onödig konflikter samt att välja vilka strider som är värda att ta. Vi går igenom hur man kan använda ABC-verktygen i sin vardag för att få ett mer harmoniskt familjeliv.

Återträff planeras under augusti

På återträffen pratar vi om vårens olika tematräffar och reflektera över framsteg, vad har gått bra och vad som skulle kunna förbättras. Vi kommer även gå igenom ett nytt tema som kursledaren väljer ut.

Anmälan

För att delta på gruppträffarna behöver du anmäla dig. Skicka in din anmälan till Marie Jakobsson via e-post marie.jakobsson@kumla.se eller anmäl på telefonnummer 019-58 81 03. Det kostar inget att vara med.

Senast torsdagen den 4 april vill vi ha in din anmälan.