Undersökning för att mäta nöjdheten hos våra medborgare

För oss är det viktigt att fortsätta att arbeta för att öka den upplevda nöjdheten hos dem som kommer i kontakt med kommunen. Som en del i det arbetet genomför vi en undersökning, för att få svar på hur kommuninvånare som kommer i kontakt med kommunen upplever kommunens bemötande och service. Undersökningen genomförs i samarbete med företaget Brilliant och pågår från och med måndag den 18 mars och ungefär två månader framåt.

Så här genomförs undersökningen

Från och med måndag den 18 mars och ungefär två månader framåt genomförs undersökningen. Genom e-post eller SMS kommer kommuninvånare som på något sätt har haft kontakt med Kumla kommuns servicecenter att få en förfrågan om deltagande tillsammans med en länk till själva undersökningen. I e-postmeddelandet och SMS:et framgår det tydligt att Kumla kommun är avsändare av undersökningen. Deltagandet är helt frivilligt och deltagarnas svar är anonyma.

Hur kommer resultatet att användas?

Resultaten kommer att vara en viktig grund för vårt framtida förbättringsarbete. Efter att undersökningen har genomförts kommer vi att noggrant granska resultaten för att aktivt arbeta med dem och sträva efter att förbättra vår service gentemot våra medborgare.

Stort tack för din medverkan!

Om undersökningen

Brilliant tar kund- och medarbetarrelationer till nästa nivå genom automatiserade rekommendationer och ett helhetsperspektiv av situationen. Vi mäter inte bara medarbetarnas engagemang och kundernas upplevelse av varumärket – utan gör skillnad i förändringsarbetet och hjälper organisationer och ledare att bli bättre.

Klicka här för att läsa mer om Brilliant kundundersökning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.