Korrekt kartinformation räddar liv!

Nyhetsbild

Blåljuskollen har introducerats som en livräddande resurs för att säkerställa att nödaktörer har tillgång till aktuell och korrekt kartinformation. Genom en checklista ger Blåljuskollen stöd till kommuner för att effektivt kunna samla in, dokumentera och uppdatera kartinformation så att blåljusfordon kan hitta rätt och komma fram utan hinder. Nu har vi som kommun blivit godkända!

Kommunens Geodataenhet har under en längre tid arbetat med genomförandet av Blåljuskollen.

- Nu är arbetet äntligen färdigt och vi har blivit godkända. Vi har arbetet efter en checklista, även kallad Blåljuskollen, där vägar, cykelvägar, väghinder, byggnader med mera kontrolleras. Utifrån denna information ska blåljusfordon få del av resultatet så att de hittar rätt och vet var de kan komma fram utan hinder i vägen, berättar Johannes Ludvigsson, planchef Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett avgörande verktyg för att rädda liv

Blåljuskollen utgör en kritisk länk för nödinsatser, där kartor och exakt positionering är avgörande verktyg för att rädda liv och bevara ekonomiska värden. Genom att inkludera information som adresser, byggnader, anläggningar, namn på platser, vägar och järnvägar möjliggör Blåljuskollen en helhetsbild för nödaktörerna.

För att möta Blåljuskollens krav måste kommuners kartdata vara aktuella, fullständiga och korrekta. Det kräver väldefinierade processer som specificerar ansvarsfördelning och tidpunkter för uppdateringar. Dokumenterade arbetsprocesser, inklusive ändamålsenlig namn- och adresshantering, är avgörande för att undvika förväxlingar eller brister i systemet. Denna innovativa metod siktar på att säkerställa att nödaktörer har tillgång till den mest tillförlitliga och aktuella informationen vilket i sin tur kommer att förbättra effektiviteten och precisionen hos blåljusinsatser runt om i landet.

Blåljuskollen är framtaget av Lantmäteriet och Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.