Utbildning inom psykisk hälsa (Menthal Health First Aid - MHFA)

Livboj vid sjön

Nu kan du anmäla dig till vårens utbildning inom Mental Health First Aid (MHFA), som även kallas Första hjälpen till psykisk hälsa, med inriktning äldre.

Om utbildningen

MHFA står för Mental Health First Aid och kallas även Första hjälpen till psykisk hälsa. Utbildningen är riktad till Sydnärkes kommuner (Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg) samt verksamma i Sydnärke från Region Örebro län och civilsamhället.

Utbildningen syftar inte till att lära deltagarna att behandla psykisk ohälsa. Syftet med utbildningen är att öka dina kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar samt öka beredskapen att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och ge första hjälp vid psykiskt lidande. Utbildningen tar upp hur du känner igen och ingriper vid kriser, hur du tar emot information, hur du bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp.

  • Om du är anställd behöver din chef godkänna att du anmäler dig till utbildningen
  • Utbildningen är kostnadsfri, dock tillkommer det en avgift på 500 kr vid frånvaro (undantag
    sjukdom) eller vid sen avbokning
  • Kursmaterial samt för- och eftermiddagsfika ingår
  • Full närvaro under hela utbildningen är ett krav

Avbokning

Du kan avboka din plats på utbildningen kostnadsfritt fram till 4 veckor innan utbildningsstart. Vid avbokning 0–4 veckor före utbildningsstart, eller om du uteblir från utbildningen utan att avboka i tid, debiteras din arbetsplats 500 kr (undantag vid sjukdom)

Inriktning äldre

MHFA-utbildningen med inriktning äldre är uppdelad på 4 halvdagar och har målet att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Utbildningen tar upp åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa. I utbildningen lyfts även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med psykisk ohälsa.
Källa: Karolinska Institutet, 2023

Utbildningstillfällen och anmälan

Inriktning äldre

Datum och tid

Plats

Anmälan

Kurstillfälle 1 (4 halvdagar)

3 april kl. 08.00-12.00
4 april kl. 08:00-12:00
16 maj kl. 08:00-12:00
23 maj kl. 08:00-12:00

Kumla, Kungsparken vård- och omsorgsboende, samlingssalen

Anmäl dig senast 20 mars på följande anmälningslänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besked om deltagande

Du blir kontaktad via mail efter sista anmälningsdatum 20 mars 2024 om du får en plats på utbildningen eller inte. I varje utbildning eftersträvas blandade grupper med deltagare från Sydnärkes olika kommuner, verksamheter och organisationer.

Vid frågor eller mer information

Kontakta Julia Olsson, samordnare MHFA Sydnärke på e-post julia.olsson@lekeberg.se