Ekeby växer! Nu börjar arbetet med gatu- och VA-byggnation

Nyhetsbild

Det höga intresset för enfamiljshus har skapat möjligheten att utveckla ett nytt område i Ekeby, och nu påbörjar arbetet med gatu- och VA-byggnation. Arbetet förväntas pågå mellan vecka 11 och vecka 48. Under denna period kan viss byggtrafik och ljud från arbetsområdet förväntas. Först på tur är korsningen mellan Ekebygatan och Rävabacken som stängs av för trafik fram till 20 mars.

Uppdaterad information 14 mars

Det har tillkommit mer VA-arbete än förväntat vilket gör att vi behöver förlänga tiden för avstängningen mellan Ekebygatan och Rävabacken fram till onsdagen den 20 mars kl. 03.00.

Vi vädjar ödmjukast om förståelse och samarbete under denna avstängningsperiod.

____________________________________________________________________________

Korsningen mellan Ekebygatan och Rävabacken stängs av under några dagar

För att möjliggöra en säker och smidig byggprocess kommer korsningen Ekebygatan och Rävabacken att vara avstängd för trafik under några dagar. Från och med onsdag den 13 mars klockan 03:00 till fredag den 16 mars klockan 03:00 kommer korsningen vara otillgänglig på grund av förläggning av nya VA-ledningar. Trafiken kommer att omledas för att underlätta arbetet.

Karta över ekebygatan och Rävabacken i Ekeby

Tillfälliga busshållplatser

Under dessa dagar kommer även hållplatsen Rävabacken Ekeby att vara avstängd. Tillfälliga hållplatser kommer att placeras på Ekebygatan 1 (parkeringsplatserna vid ICA ToGo) för linje 710 av- och påstigning, medan resenärer för linje 807 hänvisas till Ekeby kyrka som närmaste hållplats. Hållplatsen Frommesta kommer också att flyttas i höjd med Axima DTS AB. Observera att av- och påstigningstider kan påverkas med hänsyn till korsningens avstängning.

Trafiken återgår till det normala fredag morgon 16 mars

All trafik förväntas återgå till det normala under fredag morgon den 16 mars. Vi vädjar ödmjukast om förståelse och samarbete under denna avstängningsperiod.

Frågor och funderingar

Har du några frågor eller funderinga, vänligen kontakta:
Timmie Örfelth, platschef på telefonnummer 070-264 44 27
Nicklas Carlsen, projektledare på telefonnummer 070-830 18 82
Isra Golparian, byggprojektledare på telefonnummer 019-58 80 00