Nominera till Kumla kommuns Hållbarhetspris 2024

Nyhetsbild

Gör du eller någon i din närhet en insats för att göra Kumla mer hållbart? Då är det dags att nominera den till Kumla kommuns Hållbarhetspris 2024! Priset syftar till att uppmärksamma och belöna personer, företag, föreningar eller andra sammanslutningar som har bidragit till en hållbar utveckling inom Kumla kommun, antingen inom det sociala området eller genom miljö- och klimatfrågor.

Vem kan nomineras?

Personer som är bosatta i Kumla kommun, eller som har annan särskild anknytning till kommunen, skolklasser, företag, föreningar och organisationer som är etablerade i kommunen kan tilldelas priset.

Priset ska i första hand uppmärksamma insatser genomförda främst under föregående år.

Vilka kriterier finns det för att kunna bli nominerad?

Priset kommer att tilldelas den eller dem som bäst främjar utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Exempel på insatser kan vara

 • Minskning av konsumtion.
 • Implementering av ny miljöteknik.
 • Användning av miljövänlig (ekologiskt uthållig) produktion.
 • Främja ökat återbruk och återvinning.
 • Naturvårdande insatser, såsom bevarande av biologisk mångfald och fauna- och floravård.
 • Främja giftfria utemiljöer.
 • Arbete med skydd och skötsel av landskapet och skapa förutsättningar till myllrande våtmarker. 
 • Främja en säker och trygg livsmiljö.
 • Främja social hållbarhet genom demokrati- , delaktighets-, jämställdhets- eller integrationsarbete.
 • Synliggör eller förbättra för utsatta eller marginaliserade grupper eller kulturer.
 • Främja god folkhälsa eller uppmuntra till rörelse och ökad fysisk aktivitet.

Priset

Vinnaren eller vinnarna kommer att tilldelas en prissumma på 10 000 kronor, diplom samt en digital diplomlogotyp för användning i marknadsföringssammanhang.

Utdelning av priset

Hållbarhetspriset delas ut årligen av kommunstyrelsen i samband med kommunens årliga Framtidskonferens. Detta är ett initiativ för att uppmuntra och erkänna de som arbetar aktivt för att göra Kumla till en mer hållbar och livskraftig plats för nuvarande och kommande generationer.

Skicka in din nominering

Din nominering ska innehålla motivering samt kontaktuppgifter till den eller dem du vill nominera. Mejla in till kommun@kumla.se och skriv in Hållbarhetspris 2024 i ämnesraden. Senast 22 mars vill vi ha in din nominering.

Tack för ditt engagemang!