Lillhedens skola avvecklas från och med läsåret 2024/2025

Lillhedens skola i Sannahed

Den 24 januari fattade nämnd för livslångt lärande beslut om att Lillhedens skola i Sannahed avvecklas från och med läsåret 2024/2025.

Från och med läsåret 2024/2025 kommer Lillhedens skola inte att finnas kvar. Förvaltningen för livslångt lärande förespråkar att eleverna på Lillhedens skola flyttas till Tallängens skola i Hällabrottet.

- Vi förstår att beslutet väcker känslor hos såväl barnen som för vårdnadshavare. Rektor och personal på skolan kommer att finnas nära i processen, för att det ska kännas tryggt för elever samt vårdnadshavare, säger Linda Meriloo, förvaltningschef för förvaltning livslångt lärande.

Bakgrund till förslaget

Beslutet grundar sig i ett tidigare beslut om att låg- och mellanstadieskolor bör ha minst två parallella klasser med ungefär 25 elever i varje. Det säkerställer likvärdig skola i Kumla kommun. Lillhedens skola har under de senaste åren redovisat ekonomiskt negativa resultat.

Vid frågor

Vid frågor eller mer information vänligen kontakta:

Veronica Ulfgren
Ordförande i nämnd för livslångt lärande
Telefon: 019-58 80 00
E-post: veronica.ulfgren@kumla.se

Linda Meriloo
Förvaltningschef förvaltning livslångt lärande
Telefon: 019-58 80 00
E-post: linda.meriloo2@kumla.se