Vi välkomnar Humlegatan, Videgatan och Nässelgatan till det nya området Gröna Sörby etapp 2

Vybild från området Gröna Sörby etapp 2.

Under hösten 2023 bad vi om er hjälp med att namnge tre gator i det kommande området Gröna Sörby etapp 2. Vi fick in närmare 110 kreativa förslag och har nu valt ut tre gatunamn som passar väl in på temat och som uppfyller kommunens riktlinjer för namnsättning av gator. De nya gatunamnen är: Humlegatan, Videgatan och Nässelgatan.

På temat: växter från naturen

Temat för namngivningen var ”växter från naturen”. Inför dialogen satte vi upp riktlinjer att förhålla sig till. De föreslagna gatunamnen skulle inte bara anknyta till temat utan också vara:

  • lätt att uttala, uppfatta och minnas
  • lätt att skriva
  • inte kunna förväxlas med andra namn av gator och helst vara unikt inom regionen
  • inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga associationer
  • vara språkriktigt och följa svenska skrivregler

Vi vill rikta ett stort tack till dig som tog dig tid att bidra med ett eller flera förslag!