Vid årsskiftet tar kommunen över ansvaret för återvinningsstationerna

Ettbarn och en vuxen lämnar in förpackningar på en återvinningsstation.

Från och med 1 januari 2024 går ansvaret för återvinningsstationerna över till kommunerna.

Förändringen innebär att Kumla kommun tar över återvinningsstationerna som fram till årsskiftet ägs av Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI)

För dig som återvinner innebär det inga större skillnader, mer än att det är Kumla kommun som du ska vända dig till med felanmälan av återvinningsstationerna, till exempel om containrarna är fulla eller om det är ostädat kring dem.

Felanmälan görs till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) till och med den 31 december 2023 på e-post info@ftiab.se eller via telefon 0200-88 03 11.

Från och med 1 januari 2024 felanmäler du till Kumla kommuns servicecenter på telefon: 019- 58 80 00 eller via e-post servicecenter@kumla.se