Pooltäckning vid Djupadalsbadet visar goda resultat

Pooltäckning intill utomhusbassängerna på Djupadalsbadet

Under 2023 har de tre uppvärmda utomhusbassängerna vid Djupadalsbadet försetts med pooltäckning i energibesparande syfte. Nu har vi sammanställt resultatet av pooltäckningen under det gångna året, och det med positiva effekter både vad gäller miljö, ekonomi samt badvattenkvaliteten.

- Det är glädjande att pooltäckningen av bassängerna på Djupadalsbadet gett så goda resultat, både ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv, och att vi nu fortsätter att satsa på detta kommande år, säger Viktor Davidsson, enhetschef fastighetsdrift och underhåll.

Besparing på 584 000 kWh och 2 miljoner liter vatten

Genom att installera pooltäckning på utomhusbassängerna och därigenom minska avdunstningen har vi uppnått dubbla vinster – minskad energiförbrukning och effektivare vattenanvändning.

Under perioden maj till augusti 2023 minskade förbrukningen av fjärrvärmeenergi med imponerande 35% jämfört med 2022, vilket motsvarar en total besparing på 584 000 kWh.

Genom att minska avdunstningen minskar behovet av påfyllnad av badvatten avsevärt. Under samma period minskade vattenförbrukningen för fyllning av bassängerna med hela 2 miljoner liter vatten.

- Vi optimerar användningen av värme, vatten och kemikalier, vilket skapar en positiv inverkan på vårt miljöarbete. Det är verkligen imponerande att vi har kunnat bevara 2 miljoner liter dricksvatten, vårt mest grundläggande och värdefulla livsmedel, och vi ser fram emot att ytterligare öka våra vattenbesparingar nästa år när pooltäcket kommer att vara i användning under hela säsongen, säger Karin Johnson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ekonomiska vinster

Den största besparingen utifrån pooltäckningen är uppvärmningen av badvattnet. Under de två månaderna av säsongen när pooltäcket var i bruk halverades uppvärmnings­kostnaden jämfört med föregående år, vilket motsvarar en besparing på 250–280 tusen kronor över en hel sommarsäsong.

Förbättrad kvalité på badvatten

Det har även visat sig att pooltäckningen gett goda resultat vad gäller badvattenkvaliteten. Vi har sett en betydligt stabilare nivå av olika kvalitetsparametrar som mäts för att säkerställa ett bra badvatten för våra besökare, bland annat klorhalten i vattnet.