Lillhedens skola föreslås avvecklas från och med läsåret 2024/2025

Lillhedens skola i Sannahed

Från och med läsåret 2024/2025 föreslås Lillhedens skola i Sannahed att avvecklas på grund av det låga elevantalet samt skolans ekonomiskt negativa resultat. Hur själva avvecklingen ska genomföras kommer nämnd för livslångt lärande att behandla i januari 2024.

- Det är aldrig enkelt att fatta beslut i ärenden som detta och jag förstår att det kan komma att väcka mycket oro. Vårt fokus i nämnden är att säkerställa en skolmiljö där alla elever får likvärdiga möjligheter. Det är det absolut viktigaste perspektivet som kommer att vägleda oss i våra utredningar och vid framtida beslut gällande våra skolenheter, säger Veronica Ulfgren, ordförande i nämnd för livslångt lärande.

Bakgrund till förslaget

Förslaget grundar sig i ett tidigare beslut om att låg- och mellanstadieskolor bör ha minst två parallella klasser med ungefär 25 elever i varje. Det säkerställer anställning av tillräckligt många ämneslärare för högkvalitativ undervisning i alla ämnen. Dessutom har Lillhedens skola de senaste åren redovisat ekonomiskt negativa resultat.

För närvarande har skolan 33 elever i årskurserna F-3 och svårt att anställa tillräckligt med legitimerade ämneslärare. Mot denna bakgrund har förvaltning för livslångt lärande under hösten utrett alternativa lösningar för en avveckling av Lillhedens skola med barnens bästa i fokus, och från och med läsåret 2024/2025 föreslås att skolan inte kommer ta emot nya förskoleklasselever. Lillhedens förskola påverkas inte organisatoriskt av denna förändring.

- Jag förstår att detta besked kan komma att väcka många frågor och funderingar. Vi har därför tidigare under hösten bjudit in till ett vårdnadshavarmöte där vi träffat vårdnadshavare för att bemöta deras frågor. Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa smidiga övergångar mellan de skolor som kan bli aktuella med barnens bästa som utgångspunkt, säger Linda Meriloo, förvaltningschef för förvaltning livslångt lärande.

- Även personalen är väldigt viktiga i detta. Tillsvidareanställd personal har försäkrats om att de kommer erbjudas andra tjänster inom skola. Vi kommer att göra vårt bästa för att samtliga erbjuds en tjänst som passar dem, där de fortsättningsvis trivs och inspireras. Vi har behov av all vår personal, och en avveckling ändrar inte på det, fortsätter Linda.

Elever från Lillhedens skola flyttas till Tallängens skola

Utifrån utredningen föreslås att eleverna på Lillhedens skola kommer att flyttas till Tallängens skola. De elever som väljer att byta till Tallängens skola i förväg, innan Lillheden avvecklats, kommer att omfattas av ett undantagsbeslut, där Tallängen räknas som anvisningsskola i förväg. På så sätt kommer eleverna som har rätt till skolskjuts enligt skolskjutsreglerna att få det innan Lillheden avvecklats.

Vid frågor

Vid frågor eller mer information vänligen kontakta:

Veronica Ulfgren
Ordförande i nämnd för livslångt lärande
Telefon: 019-58 80 00
E-post: veronica.ulfgren@kumla.se

Linda Meriloo
Förvaltningschef förvaltning livslångt lärande
Telefon: 019-58 80 00
E-post: linda.meriloo2@kumla.se