4,9 miljoner till Kumlaforskning

Från vänster Alexandra Björck, Mialinn Arvidsson Lindvall och Outis Blohm.

Kan virtuell cykling öka livskvaliteten för personer med kognitiv nedsättning? Det började som en verksamhetsnära idé. Nu blir det forskning. Alexandra Björck har sin anställning i kommunen men är nu även doktorand vid Örebro Universitet och tillsammans med forskargruppen har de fått 4,9 miljoner kronor i anslag från Familjen Kamprads stiftelse för att kunna studera saken vidare.

Projektet började som en verksamhetsnära idé på vård- och omsorgsboendet Akvarellen i Kumla kommun. Tillsammans med personalen startade Alexandra Björck, arbetsterapeut och kommunal doktorand och Outi Blohm, specialistundersköterska i Kumla kommun, ett pilotprojekt med virtuell cykling, det vill säga personen trampar en stationär sittcykel framför storbildsskärm med en virtuell film. Resultatet visade att cyklingen gav förbättring rent fysiskt men även vad gäller livskvalitet.

- Vi har sett otroligt goda resultat på deltagarna. De blev mer motiverade till rörelse och den interaktiva miljön bidrog till nya samtalsämnen och ökad närvaro. berättar Outi Blohm, specialistundersköterska i Kumla kommun.

Nu fortsätter projektet på Akvarellen i form av en forskningsstudie som är ett samarbete mellan Kumla kommun, Örebro universitet och Region Örebro län. Alexandra med sin anställning i Kumla kommun är nu doktorand vid Örebro universitet och glädjen att få ett så stort forskningsanslag är stor.

En enkel idé kan öka livskvaliteten hos äldre

- Det är en väldigt enkel idé och det är inte speciellt kostsamt vilket gör att cyklingen kan genomföras på fler boenden. Resultatet vi såg i pilotprojektet är att många blev mer fysisk aktiva och upplevde en ökad vitalisering. Därför är det oerhört roligt att Kamprads stiftelse tror på projektet, säger Mialinn Arvidsson Lindvall, medicine doktor och fysioterapeut på Kumla vårdcentral.

- Forskning visar att ökad fysisk aktivitet är bra för kognitionen, det vill säga hjärnhälsan. Vi ser att det skapar samtalsämne för personer som börjar glömma bort sitt liv, men som börjar återuppväcka det. Det ökar delaktighet och självständighet. Jag tycker det är väldigt intressant hur man kan få i gång människor som har svårt att röra sig. Att kunna kombinera kognition och fysisk aktivitet och se vilka resultat de kan få. Tänk att vårt lilla projekt kan öka livskvalitet hos äldre, säger Alexandra.

Nästa steg är att skicka in en etikansökan och förhoppningsvis börja datainsamlingen för underlag till våren. Totalt kommer 25 boende på Akvarellen delta i studien, två gånger i veckan under åtta veckor