Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december är inställt

Sammanträdet den 11 december är inställt på grund av för få ärendet.

Nästa kommunfullmäktige är den 5 februari 2024.