Elever från Vialundskolan vinner möjligheten att ställa frågor till astronaut Marcus Wandt i rymden

Elsa, Selma och Kristoffer

På bild från vänster: Eleven Elsa, fysikläraren Kristoffer Åberg och eleven Selma.

Elever från klass 8B på Vialundskolan i Kumla har triumferat i en nationell tävling som ger dem möjligheten att ställa två frågor till astronaut Marcus Wandt när han befinner sig på den internationella rymdstationen ISS. Marcus kommer att utföra olika experiment i tyngdlöshet under sitt uppdrag med SpaceX som sträcker sig över två veckor.

- Ett antal klasser deltog i tävlingen där varje klass bidrog med tre frågor, och varje elev lämnade in fem förslag. Genom en omröstning valdes tre frågor ut som klassens tävlingsbidrag, och nu har vi fått beskedet att två frågor från klass 8B har blivit utvalda. De segrande frågorna är formulerade av Olle i klassen, som kommer att presentera dem för Marcus, säger fysiklärare Kristoffer Åberg.

Under januari 2024 kommer elever från klassen och läraren Kristoffer Åberg att besöka Tekniska museet i Stockholm för att ställa sina frågor till Marcus genom ett så kallat In Flightcall – ett videosamtal med astronauten via videolänk när han befinner sig på ISS. Eleverna Selma och Elsa är några av eleverna som kommer att följa med till Stockholm.

- Det känns jättekul och spännande att vi får möjligheten att ställa våra frågor till Marcus. Att just våra två frågor blev utvalda av alla frågor i Sverige känns som en ära, säger Selma och Elsa.

- Detta unika tillfälle ger inte bara eleverna en chans att koppla samman sina teoretiska kunskaper med verkliga rymdutforskningar, utan det visar också på det fortsatta intresset för vetenskap och rymdforskning bland unga. Även om alla frågor inte blev utvalda var de en mängd välformulerade och intressanta frågor som eleverna hade tänkt ut. Det gör mig otroligt stolt över elevernas prestation, säger Kristoffer.

Om tävlingen

Den nationella tävlingen arrangeras av ESERO Sverige, Rymdstyrelsen och ESA och riktar sig till elever i grundskolan (F-9) samt gymnasiet. Tävlingen går ut på att ta fram frågor att ställa till astronauten Marcus Wandt i samband med att han befinner sig på den internationella rymdstationen ISS. Frågorna kan handla om allt från vardagen i rymden till vetenskapliga upptäckter och utforskningen av universum. Kreativitet, nyfikenhet och originalitet har varit viktiga faktorer när de vinnande frågorna valts ut.