Vi bygger platsvarumärke för ökad attraktivitet

Nyhetsbild

Kumla kommun har tagit ett viktigt steg för att positionera sig starkare gentemot invånare, besökare och företag genom att inleda ett platsvarumärkesarbete. Målet är att utveckla och kommunicera en attraktiv, intressant och relevant bild av Kumla som plats och nu behöver vi din hjälp.

Platsvarumärkesarbetet sträcker sig över hela Kumla och är ett gemensamt arbete som involverar alla i kommunen, ett arbete som har sitt fokus på att förstå och förbättra det som sker på platsen snarare än enbart det som sägs om den.

- Att jobba med Kumlas varumärke är ytterligare ett steg vi tar i arbetet med ”Attraktiva Kumla”. Det är alla som bor, verkar och lever i Kumla som ger platsen dess identitet och det vill vi nu lyfta fram på ett professionellt sätt för att kunna attrahera besökare, kompetens, etableringar och boende till vår kommun, säger Johanna Uddling, turism- och evenemangssamordnare på Kumla kommun.

Dela dina tankar om Kumla

Som en del i arbetet utforskar vi hur vår stad upplevs av invånare och omvärlden och vi vill nu veta hur du upplever Kumla.

Klicka här för att komma till undersökningen. Länk till annan webbplats.

Undersökningen är en del i den viktiga kartläggningen av den nuvarande och önskvärda bilden av Kumla. Processen inkluderar även workshops med lokala aktörer samt en ingående analys av befintliga data och strategier. Särskilda insatser sker också för att integrera barn och ungas perspektiv.

Samtliga resultat sammanställs sedan i en nulägesanalys, som utgör grunden för utvecklingen av en platsvarumärkesstrategi. Den strategin kommer att definiera vad Kumla vill vara känt för i framtiden, dess unika egenskaper och hur man ska kommunicera platsvarumärket. En visuell identitet kommer också att skapas för att öka professionaliteten och igenkänningen av Kumla.

- Det ska bli jättekul att göra den här resan tillsammans i Kumla och vi hoppas att många vill vara med och engagera sig, både i arbetet med att ta fram platsvarumärket och i framtida arbete som handlar om att sprida det vidare, säger Johanna.

Platsvarumärkesarbetet pågår fram till sommaren 2024, då implementeringsplanen tar vid för det fortsatta arbetet.