Afrikansk svinpest i grannlänet – vi följer utvecklingen

Bilden visar en skogsmark med träd och mossa

För några veckor sedan konstaterades de första fallen av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige, i skogarna i vårt grannlän Västmanlands län. Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar men inte människor eller andra djurslag.

Ett stort område i Västmanlands län har spärrats av för att minimera risk för spridning.

Det är ett allvarligt läge och även om det inte upptäckts någon smitta bland djur i Örebro län följer vi utvecklingen noga.

Vi vill också påminna alla som planerar besök till eller är på besök i de områden där skogarna nu är avspärrade, att följa de restriktioner som Jordbruksverket har satt upp.

Mer information hos Jordbruksverket

Mer information om afrikansk svinpest hittar du på Jordbruksverket webbplats. Klicka här för att komma till sidan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.