Nu är vi igång med byggnationen av nya Norrgårdens förskola

Spadtag

Karin Johnson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden Kumla kommun; Veronica Ulfgren, ordförande i nämnd för livslångt lärande Kumla kommun; Gustav Falkenström, VD NA-bygg

Idag togs det första spadtaget för nybyggnationen av Norrgårdens förskola i södra delen av Kumla. Den nya förskolan kommer att bestå av åtta avdelningar och fungera som både dag- och nattverksamhet.

- Efter många års diskussioner och projektering är det med stor glädje och förväntan som vi äntligen tar det första spadtaget för nya Norrgårdens förskola. En riktigt efterlängtad förbättring av våra förskolelokaler i Kumla och en riktigt bra och långsiktig satsning på kommunens nattförskola, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Brorsson.

Norrgårdens förskola, som ligger i den södra delen av Kumla, går nu in i en spännande omvandlingsfas. Den befintliga byggnaden kommer att rivas och ersättas med en ny Norrgårdens förskola, som kommer att inrymma fler avdelningar och byggas mer lokaleffektiv. Den nya förskolan kommer att bestå av åtta avdelningar och fungera som både dag- och nattverksamhet.

- Det känns roligt att vi nu äntligen är igång med nybyggnationen av Norrgårdens förskola och det känns extra bra att vi bygger för framtiden med ett tydligt hållbarhetsperspektiv med bland annat solceller, miljövänliga material och en grön utemiljö. Ja, hållbart på alla sätt helt enkelt, säger Karin Johnson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Kumla kommun

Nya Norrgårdens förskola beräknas stå klar vid årsskiftet 2024/2025 och byggnationen sker i partnering med NA-bygg.

Översiktsbild Norrgårdens förskola

Översiktsbild, Norrgårdens förskola