Nu genomför vi avgiftskontroll för barnomsorg och fritidshem

Vi har nu genomfört avgiftskontroll för barnomsorg och fritidshem för år 2021. Vi jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat in till kommunen med de taxerade årsinkomsterna som Skatteverket årligen samlar in.

Kontrollen sker med två års fördröjning och anledningen till det är att Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Hur går det till?

Under augusti-september börjar vi med att jämföra er taxerade inkomst med den inkomst ni uppgett till barnomsorgen för 2021 i Kumla kommun. Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering.

Information om eventuell utbetalning eller retroaktiv faktura kommer att skickas till berörda. Summor under 600 kronor hanteras inte.

Om en vårdnadshavare har betalat för låg avgift

Ett hushåll som betalat för låg avgift får betala den återstående summan. Kommunen skickar en retroaktiv faktura som måste betalas inom 30 dagar.

Vårdnadshavare kan begära anstånd med betalningen upp till tre månader. Information om hur du begär anstånd får du med fakturan.

Om en vårdnadshavare har betalat för hög avgift

Ett hushåll som betalat för hög avgift kommer att få pengar tillbaka.

Utdrag från Kumla kommuns riktlinjer

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för plats i förskola och fritidshem. Kumla kommun jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna som Skatteverket varje år samlar in.

Den totala årsinkomsten för aktuellt år, enligt Skatteverkets uppgifter, delas med 12 vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst.

Frågor?

Vid fakturafrågor, mail oss på fakturafragorFLL@kumla.se och ange fakturamottagarens namn, födelsedatum och frågan.