80-årsmiddag blir startskottet för servering av alkohol på Solbacka

Firandet av Kumla 80 år fortsätter och den 15 september bjuds hyresgästerna på Solbacka vård- och omsorgsboende på en trerätters middag. I samband med middagen kan hyresgästerna för första gången beställa alkohol i form av vin, öl eller snaps till självkostnadspris. Detta kommer från om med nu att erbjudas vid planerade tillställningar.

- Det är härligt att vi fortsätter firandet av Kumla 80 år och att turen nu har kommit till våra vård- och omsorgsboenden. I samband med middagen kommer vi att erbjuda köp av alkohol, något som har efterfrågats av våra hyresgäster. Detta kommer dock inte att ske dagligen utan vid planerade tillställningar och är en del i att de äldre som bor på vår boenden ska ges möjlighet att fortsätta leva sina liv så som man själv önskar, säger socialnämndens ordförande Annica Sjöqvist.

- Det är oerhört viktigt att hyresgästen, när de flyttar in på ett vård- och omsorgsboende, får möjlighet att fortsätta leva sitt liv. Våra vård- och omsorgsboenden ska vara levande boenden, säger verksamhetschef Lotta Gerdsdorff.

Säker servering

Sedan 2012 är det tillåtet att servera alkoholhaltiga drycker till hyresgäster på särskilda boenden. Det krävs inget serveringstillstånd för denna typ av servering men den som har alkoholservering ska göra en särskild kontroll, så kallad egenkontroll. Syftet med detta är att undvika problem såsom överservering, att personer under 18 år får tillgång till alkohol eller andra problem.

- Vi ser att det är ett värdeskapande tillfälle, att i samband med gemensamma aktiviteter såsom middagar och högtider möjliggöra för hyresgästerna att kunna dricka ett glas vin till maten, säger enhetschef Camilla Sandh.

På Solbacka finns det, vid tillfällena för servering, utsedd personal som ansvarar för att framtagna regler följs. Alkohol kommer endast att erbjudas vid planerade tillställningar och det finns alltid alkoholfria alternativ att välja.