Kumlaby skola är en av Europaparlamentets ambassadörsskolor

Kumlaby skola är en av 75 skolor i Sverige som har blivit antagen till Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram, EPAS, vårterminen 2022. Där både elever och lärare får fördjupad kunskap om europeisk parlamentarisk demokrati, Europaparlamentet och Europeiska unionen (EU).

- Det är fantastiskt att våra elever här på Kumlaby skola har ett sådant stort intresse och engagemang vad gäller EU-frågor. Det känns också väldigt bra att vi har hittat ett tillvägagångssätt som verkligen engagerar där eleverna själva får vara med och bestämma aktiviteter kopplade till EU tillsammans med några av oss lärare, säger Yakup Bilge som är lärare och seniorambassadör på Kumlaby skola.

Europaparlamentets ambassadörskoleprogram, EPAS

Europaparlamentets ambassadörskoleprogram, EPAS, är ett utbildningsprogram med syfte att öka kunskapen om den europeiska parlamentariska demokratin, Europaparlamentets roll och den europeiska värdegrunden bland unga. Men också för att väcka engagemang att aktivt delta i EU:s demokratiska processer. Utbildningsprogrammet riktar sig mot både lärare och elever på högstadium och gymnasium och är utformat för elever med olika bakgrund och förutsättningar. Läsåret 2021/2022 medverkar 75 skolor runt om i Sverige, där Kumlaby skola i Kumla kommun är en av de deltagande skolorna. I dagsläget finns det EPAS:s skolor i alla EU:s 27 medlemsländer, vilket omfattar omkring 1500 skolor.

Senior- och juniorambassadörer driver programmet

Yakup är en av tre seniorambassadörer på Kumlaby skola och den mest drivande faktorn till att skolan idag är en av Sveriges ambassadörsskolor inom EPAS. Vi träffar även Ester, Iid, Cornelia och Mio som är några av skolans juniorambassadörer. Tillsammans är det senior- och juniorambassadörerna som driver programmet framåt och gemensamt tar fram en aktivitetsplan med kommande aktiviteter under terminen.

Juniorambassadörerna anordnar aktiviteter för skolans elever i årskurs 7, 8 och 9 som är direkt kopplade till EU, för att skapa engagemang och medvetenhet bland eleverna. På Europadagen den 9 maj firade man bland annat med att pynta skolan med flaggor och skollunch med inspiration från Grekland, en av EU:s medlemsländer.

- Som en av aktiviteterna under våren har vi anordnat ett kahoot-quiz med frågor kopplade till EU där samtliga elever från årskurserna deltog. I min klass, 7A, har vi även skapat en stor tavla med alla EU:s medlemsländers flaggor vilket var en väldigt rolig och kreativ aktivitet att göra tillsammans, säger Ester.

flaggor EU

Juniorambassadörerna har under våren även genomgått ett flertal digitala utbildningar på Europahuset i Stockholm, där eleverna har fått ställa frågor och bekantat sig med juniorambassadörer från andra skolor.

- Att vara juniorambassadör för EPAS under vårterminen har varit väldigt roligt men framför allt väldigt utvecklande för mig. Jag har lärt mig väldigt mycket om både EU, Europaparlamentet och den euorpeiska parlamentariska demokratin, säger Iid.

Från en lokal till global skola

Vid ansökan till programmet har en uttalad målsättning varit att Kumlaby ska gå från en lokal till global skola där man samarbetar med andra skolor i Europa. Bland annat har Kumlaby skola arbetat internationellt och med fem andra skolor skapat en digital tidning, där eleverna tillsammans från olika länder har fått skriva texter utifrån satta rubriker, på engelska. En annan del i arbetet är att man beviljats medel från Erasmus+ för ett digitaliseringsprojekt som ska öppna upp för ett allt mer internationellt samarbete och främja elevernas lärande.

- Målet är att skapa kontakter med skolor i andra länder i Europa och att eleverna tillsammans ska engagera sig i EU-frågor. Jag tror det är viktigt att eleverna får ta del av faktiska processer där dem upplever att det är på riktigt och genom olika röster och perspektiv får till sig information, säger Yakup.

Utvärdering av programmet

För att behålla sin status som ambassadörsskola, måste man som deltagande skola fortsätta genomföra programverksamheten och det görs sedan en utvärdering en gång per läsår. För Kumlaby skolas del är utvärderingen precis genomförd och man väntar nu på ett resultat, för att förhoppningsvis kunna fortsätta titulera sig som en av Sveriges ambassadörsskolor.

Se mer på Instagram

På Instagram har Kumlaby skola skapat ett konto, särskilt för EPAS. Där kan du läsa och se mer om aktiviterna som de hittar på tillsammans.

Klicka på länken för att komma till deras instagramkonto, @kumlabyskola.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.