Nya lokaler för vårdcentral och folktandvård i Kumla

Nu står det klart att Kumla vårdcentral och Folktandvården Kumla ska bygga nya lokaler på Norra Kungsvägen i Kumla. Det meddelar Region Örebro län som nu upphandlar byggentreprenad.

De nya lokalerna byggs i anslutning till Kungsparkens vård- och omsorgsboende och nya Kumla vårdcentral kommer att ersätta både Kungsvägsmottagningen och Fylstamottagningen.

På uppdrag av Region Örebro län går Länsgården Fastigheter AB nu ut och upphandlar en byggentreprenad som ska göra att de nya lokalerna för vårdcentralen och Folktandvården ska stå färdiga under 2025. Folktandvården Kumla och nuvarande Kungsvägsmottagningen, Kumla vårdcentral som idag ligger på Norra Kungsvägen 10, kommer dock att vara kvar i sin nuvarande byggnad fram till att verksamheterna flyttar in i de nya lokalerna i Kungsparken.

En vårdcentral för bättre tillgänglighet och modern teknik

Vårdcentralen blir en av de tio största vårdcentralerna i Sverige med över 100 medarbetare.

- Nuvarande lokaler på Kungsvägsmottagningen och Fylstamottagningen är gamla och uttjänta. Det finns ett behov av mer ändamålsenliga lokaler där modern teknik kan tas tillvara med till exempel ett modernt callcenter och en digital mottagning allt eftersom vi går mot en utveckling av fler e-tjänster och egenkontroller, säger Mattias Nordell, vårdcentralschef, Kumla vårdcentral. Vi kommer också kunna samarbeta och samverka med Kumla kommuns nya vård- och omsorgsboende som ligger i anslutning till de nya lokalerna, fortsätter Mattias.

Det är förändringar som ligger väl i linje med det Nära vård-koncept som ska göra vården mer tillgänglig.

Fler patienter kan få tandvård i Kumla

Folktandvården Kumla kommer att ha totalt 14 behandlingsrum. I de nya lokalerna kommer den senaste tekniken att finns såsom panoramaröntgen, utrustning för digital avtryckstagning och intraorala kameror. Större och bättre anpassade lokaler och ny modern utrustning gör att fler patienter kan få tandvård i Kumla.

- Vi har anpassat utformningen av de nya lokalerna så att de lever upp till vårt behov på lång sikt. Vi har tagit hänsyn till alltifrån omständigheterna i världen, tillväxten av patientunderlaget till våra arbetsflöden. Det har vi gjort för att även fortsatt kunna ge patienter ett bra och effektivt omhändertagande. Vi har också tagit stor hänsyn till arbetsmiljöperspektivet så att medarbetarna får en så bra arbetsmiljö som möjligt. Våra nya lokaler ska upplevas attraktiva av både patienter och medarbetare, säger Helin Ardil, verksamhetschef Folktandvården Kumla.