Nu är den nya utbyggnaden på Bataljonen invigd

Hösten 2021 påbörjades utbyggnationen av Bataljonens vård- och omsorgsboende och idag var det dags för invigning. Solens härliga strålar värmde när socialnämndens ordförande Annica Sjöqvist klippte bandet tillsammans med Britt-Marie Sörman som arbetar som undersköterska och Margareta Olsson som är hyresgäst på vård- och omsorgsboendet.

- Det är glädjande att nybyggnationen vid Bataljonen är klar vilket medför att medarbetarna får en bättre arbetsmiljö. De får ett modernt personalrum med vilrum samt att de kan sitta och dokumentera i lugn och ro. Hyresgästerna får också en lugnare boendemiljö då alla varutransporter har fått en egen dörr och inte längre behöver tas genom huvudentrén, säger Annica Sjöqvist som är ordförande i socialnämnden. Hon avslutar med att nämna att det är viktigt att göra dessa satsningar för att utveckla välfärden, både för medarbetarna och de som ska bo på våra vård- och omsorgsboenden.

När det glittriga bandet gått i två delar var besökarna välkomna in för att ta en titt på de nya personalutrymmena som innefattar en ny personalentré, som också fungerar som varuintag, ett kontor med två arbetsplatser, ett vilrum och ett större gemensamhetsutrymme med soffa, bord och stolar.

- Vi har varit så nyfikna och förväntansfulla under byggtiden. Nu har vi inte bara ett avskilt utrymme för återhämtning utan också en plats där vi kan träffas i våra team för att tillsammans göra det bästa för våra hyresgäster, säger Britt-Marie Sörman.

Bidra till en god och hållbar arbetsmiljö

Det finns lagar och föreskrifter som bland annat reglerar hur en arbetsplats ska vara utformad, i syfte att uppnå en god och hållbar arbetsmiljö för personalen. Sveriges Kommuner och Regioner och Socialstyrelsen indikerar dessutom att arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop och bör integreras med varandra för att uppnå bästa effekt och värde.

- Vi vill uppnå en balans mellan personalens återhämtning och krav så att de får bästa möjliga förutsättningar för att bedriva ett arbete av hög kvalitet på våra vård- och omsorgsboenden. Därför är vi nu extra glada över att få ta våra nya personalutrymmen i bruk, säger verksamhetschef Lise-Lotte Gerdsdorff.