Ring föräldratelefonen för att få stöd i din roll som förälder

Har du utmaningar i din roll som förälder? Ring till familjeenhetens föräldratelefon och prata med en engagerad och erfaren familjebehandlare.

Du når oss på 019-58 82 44 och vi tar emot ditt samtal på måndagar kl. 11-13 och torsdagar kl. 12-14. Ditt samtal blir inte registrerat och inte heller journalfört. Du kan vara anonym.