Forskningsprojekt som undersöker antikroppar kopplat till covid-19

Över 100 personer som bor på våra vård- och omsorgsboenden har valt att delta i en tvåårig studie som undersöker antikroppar och skyddseffekten mot covid-19.

Just nu pågår ett större nationellt forskningsprojekt som leds av Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå Universitet, i samverkan med Region Örebro läns smittskyddsenhet och vårdhygien, där man undersöker covid-19 vaccinets skyddseffekt i olika grupper. Studien undersöker om antikroppar kan påvisas efter två doser vaccin, det vill säga hur skyddseffekten är mot covid-19.

Över 100 personer som bor på våra vård- och omsorgsboenden deltar i studien som beräknas pågå under 2 år. Lokalt leds projektet av Åsa Borneskog; enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten, tillsammans med Tiina Luukkanen; specialistsjuksköterska samt adjungerad klinisk adjunkt mot sjuksköterskeprogrammet på Örebro universitet.

- Det är kul att vi får vara med i denna studie samtidigt som det är viktigt. Dels för att hyresgästerna på våra vård- och omsorgsboenden ingår i gruppen sköra äldre, där vi alla vill vara med och bidra i det vi kan i arbetet med och mot covid-19, men vi ser det också som en del i vårt uppdrag som vårdgivare då vårt ansvar är att arbeta med ständiga förbättringar i patientsäkerhetsarbetet och för att öka kvalitén i våra verksamheter. Att vi har en så hög andel deltagande i studien visar på ett engagemang och ett ansvarstagande från de som bor på våra vård- och omsorgsboenden, säger verksamhetschef Lise-Lott Gerdsdorff.

Resultatet av studien hoppas kunna bidra till större kunskap kring vaccinationer, immunologiska frågor, ge beredskap inför framtida pandemier samt om en tredje dos kommer vara aktuell för gruppen äldre som bor på vård- och omsorgsboende.