I dag nyöppnar Café Kvarnen!

Kakburkar i förgrunden och kvinnor som arbetar på caféet otydligt bakom.

Vid 14.00 idag slår vi upp portarna till Café Kvarnen i Folkets Hus gamla cafélokal mellan biblioteket och ICA Profilen.

Sedan Folkets Hus stängde Café Olé har cafélokalerna stått tomma. Men i dag kl 14.00 öppnar caféet igen, under namnet Café Kvarnen, och det är projektet Unga och nyanlända till jobb som kommer att driva det. Förutom att förse biblioteksgäster och andra med kaffe och tillbehör ger det möjlighet till arbetsträning för nyanlända kvinnor.

Café Kvarnens öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-18.00

Arbets- och språkträning för utlandsfödda kvinnor

Projektet drivs av kommunens två verksamheter Vuxenutbildningen och Avdelningen för arbetsmarknad och integration (AMI) och syftar till att få utlandsfödda kvinnor med kort tidigare utbildning närmare egen försörjning. Två handledare finns anställda för att ansvara för driften. Kvinnorna arbetar på caféet halvtid och läser yrkessvenska på halvtid.

En av de anställda på Café Kvarnen tar fram en plåt med maränger.

Möjligheterna till företagsform utvärderas under hösten

Vårt mål är att verksamheten kan övergå till att bedrivas som ett socialt, arbetsintegrerat företag där försäljningen täcker alla kostnader, utan att ekonomisk vinst är huvudsyftet. Ett sådan företag har som mål att skapa sysselsättning för personer som har det svårt på arbetsmarknaden och att ge möjlighet till arbetsträning. Vi kommer att utvärdera projektet och fatta beslut om hur framtida verksamhet ska se ut under hösten.

Unga och nyanlända till jobb är ett projekt med stöd av Europeiska socialfonden (EFS), här kan du läsa mer om vad EFS är. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.