Nu startar bygget av stadsdelen Gröna Sörby!

Marcus, Andreas och Christina tar ett spadtag och slänger upp sanden i luften.

I dag satte vi spaden i vår helt nya stadsdel Gröna Sörby. Ett efterlängtat projekt som ger plats för över 300 bostäder i ett skönt naturnära område där friluftsliv och rekreation är i fokus.

Med gemensamma krafter gick startskottet för projektet genom ett spadtag av Andreas Brorsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Christina Gustavsson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, och Marcus Fogdeby, platschef Brogrund AB.

- Kumla växer och det finns en stor efterfrågan på att få bygga i Kumla, säger Andreas Brorsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Det är väldigt roligt att kunna erbjuda attraktiva tomter, både för privatpersoner och för entreprenörer.

Det är redan drygt 50 småhustomter bokade och vi har påbörjat kontraktskrivningen. Resterande tomter kommer att erbjudas för de som står i tomtkön, och det är inte för sent att anmäla sig till kön, för den som är intresserad. Dessutom kommer det att skapas ytterligare tomter i etapp 2.

Gröna Sörby bjuder in till ett modernt och hållbart boende

I Kumlas nya stadsdel är rekreation och friluftsliv en del av vardagen, där bebyggelsen och grönområden är sammanbyggda och skapar en väv mellan stad och natur. Bebyggelsen i området ska bjuda på en variation i gestaltning, utförande och placering. Gatustrukturen ska i första hand gynna cyklister och fotgängare, och området ska erbjuda fri och trygg rörlighet för barn och ungdomar. Det Gröna Sörby inbjuder till ett modernt, hållbart boende i vårt blomstrande Kumla.

Första etappen startar nu

Det här är fösta etappen av Gröna Sörby som vi påbörjar nu. Här kommer vi att erbjuda 83 småhustomter och gör plats för ett sextiotal radhus och kedjehus och två tomter för flerbostadshus.

Det kommer skapas möjlighet för ett vård- och omsorgsboende i området och vi vill ge utrymme för centrumverksamhet längs områdets huvudstråk.

Etapp 2 med fokus på rekreation och fritid

Nästa etapp av området kommer att ge plats för fler bostäder, och stora ytor för rekreation och friluftsliv. Här kommer vi att skapa ett aktivitetsfält med bland annat ridvägar, odlingslotter, motionsspår, utegym och pulkabacke. Och här ska det också finnas en stor stadsdelslekplats.

Stort intresse för att bygga i Kumla

I den första etappen finns det 8 större tomter som medger rad- eller kedjehus eller flerbostadshus. De erbjuder vi externa byggare via så kallade markanvisningar. Under våren 2021 går den första markanvisningen i Gröna Sörby ut för anbud. Den andra markanvisningen är planerad till 2022, tredje till 2023 och sedan resterande till 2024 och 2025.

- Vi har väldigt många företag, över hundra just nu faktiskt, som har visat intresse för våra markanvisningar. Det märks att Kumla är attraktivt och att det finns en stor framtidstro för Gröna Sörby, säger Christina Gustavsson.