Nominering till årets kvalitetskommun ger oss större verktygslåda

En hand med en penna som bockar för rutor med ledsen, neutral och glad gubbe.

Kumla kommun har ett stort fokus på att utveckla och höja kvaliteten i arbetet, för att säkerställa att våra kommuninnevånare får den service de har rätt till. Vårt senaste steg i utvecklingsarbetet är att vi har ansökt om att bli Sveriges kvalitetskommun.

Kommunkompassen är den stora objektiva granskningen

Vi arbetar med att utvärdera och identifiera brister på flera olika sätt, Kommunkompassen är den största och mest omfattande undersökningen vi gör. Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) som genomför Kommunkompassen, där de granskar hur Kumla kommuns styrning, ledarskap och samverkan i organisationen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar.

- Vi får en temperaturmätare med objektiva ögon. Fokus är att identifiera var vi befinner oss idag, vad vi har gjort för förflyttningar sedan förra undersökningen 2017 och vilka förbättringsområden vi har. Det ger oss ett mycket bra underlag för att fortsätta utveckla oss, säger Frida Evertsson, utvecklingsstrateg i Kumla kommun.

Kommunkompassen genomfördes i december förra året, och resultatet är inte levererat ännu. Vi är ödmjukt medvetna om att vi inte kommer att ha någon topplacering, men att jämföra oss med andra kommuner kommer att vara nyttigt och framför allt kommer vi få väldigt bra underlag för det fortsatta kvalitetsarbetet.

- Jag är oerhört stolt över våra medarbetares arbete men jag är också medveten om att vi har utmaningar och förbättringsområden som vi behöver utveckla, säger Daniel Jansson Hammargren, kommundirektör.

Att ansöka som kvalitetskommun vässar oss ännu mer

Alla kommuner som har genomfört Kommunkompassen det senaste året kan ansöka om att bli Sveriges kvalitetskommun. Det har Kumla kommun gjort. Frida förklarar att genom ansökan får vi ytterligare en konkret analys av våra förbättringsområden som identifierats i Kommunkompassen, och blir vi sedan även nominerade kommer vi att bli ännu djupare granskade utifrån resultat, ekonomi och arbetsgivarroll. Dessutom, om man blir nominerad, bjuds kommunen in i ett utvecklingsnätverk, vars syfte är att skapa erfarenhetsutbyten och tillsammans driva utveckling inom de områden som utmärkelsen lyfter fram. Inom ramen för nätverket planeras seminarier, workshoppar och studiebesök.

Viktig vägvisare för att utveckla framtidens Kumla kommun

- För Kumla kommun innebär en anmälan till Sveriges kvalitetskommun en genomgripande analys av våra förbättringsområden och värdefulla insikter. Det är helt och hållet en lärprocess där vi ser stora möjligheter att få bra underlag för verksamheternas fortsatt arbete och våra politiska beslut, säger Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande.