Från brukarforkus till brukarens fokus – för ett självständigt liv

En kvinna i röd jacka som går med stavar i en skog med höstlöv.

Det pågår ett skifte i synsätt och arbetssätt inom LSS-omsorgen kommunen. Boendena är omorganiserade och personalen utbildar sig inom projektet Ett självständigt liv.

Inom LSS-omsorgen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) pågår ett skifte i synsätt och arbetssätt. Under ett antal år har förberedelserna pågått och nu är man i en fas där alla medarbetare utbildar sig och man förändrar det vardagliga arbetet och en nyinrättad tjänst för en arbetsterapeut är tillsatt.

Att organisera boendena har varit en nödvändig grund

- Nu har vi gått i land med det grundläggande arbetet, att organisera boendena inom LSS på ett bra sätt, så att alla nu bor på rätt plats, förklarar Frank Hartwig, chef för LSS-omsorgen i Kumla kommun. Det betyder att var och en nu bor där stödet är anpassat efter personens behov, och att man inte bor där stödet är utformat efter andra personer som har mycket större eller mindre stödbehov än jag själv. För att nå så långt som möjligt i det har vi under de senaste åren startat en större variation av LSS-boenden i Kumla kommun, till exempel Stenebrunn för personer med ett väldigt specifikt stödbehov, och Serviceenheten som är mycket mer stödinriktad än våra gruppbostäder.

Projektet Ett självständigt liv

Under tre år pågår ESL-projektet (Ett självständigt liv) och cirka 50 medarbetare inom LSS-omsorgen som stödjer projektets målgrupp har under året deltagit på fyra utbildningstillfällen inom ESL. Brukare som bor på serviceboende eller har daglig sysselsättning har blivit erbjuden att delta i studiecirkel under hösten. Utifrån restriktioner med anledning av covid-19 har det gjorts en del ändringar i studiecirklarna där brukare som dagligen träffas får arbeta i par, tillsammans med en personal som är kursledare från boendet eller daglig sysselsättning.

Stötta den personliga utvecklingen utifrån personens motivation

Lagen säger att vi ska främja självständighet och arbeta för att varje individ kan nå så långt som möjligt i sin personliga utveckling. Det ger ökad delaktighet och en ökad självkänsla. Mathias Myrvik, som är vår nya arbetsterapeut, har en nyckelroll i arbetet. Han förklarar att hans uppgift ära att möta varje brukare och göra en så kallad ADL-bedömning, som betyder att man kartlägger aktiviteter i det dagliga livet. Att se vad personen kan och vill och vad som är möjligt. Utifrån det utformas rätt stöd, med rimliga krav på individen, så att vi ger bästa tänkbara förutsättningar för att utvecklas och lyckas.

- Det viktigaste i mitt arbete är att skapa ett förtroende för mig och att jag hittar personens egen motivation. Det är han eller hon som ska vilja och som ska lyckas. Till stöd finns jag, personal och familj runt personen, säger Mathias.