Bildstöd skapar större delaktighet hos barn och unga

Som en del i arbetet med att öka barns delaktighet har socialtjänsten inom Kumla kommun tagit fram ett bildstöd. Någonting som även har fått en nationell spridning och som på sikt kan bli en del av en ny bok på ämnet Barnkonventionen för socialtjänsten.

Kumla kommun har sedan 2018 ingått i ett forskningsprojekt via Uppsala Universitet där barns delaktighet har utvärderats. Resultatet är glädjande och visar på att barn som kommer i kontakt med socialtjänsten i Kumla kommun ges möjlighet att vara delaktiga.

Socialtjänsten arbetar kontinuerligt med att utveckla metoderna för att öka barns delaktighet än mer. Under hösten har de tagit fram ett bildstöd som visar socialtjänstens utredningsprocess i bilder. Från det att en anmälan eller ansökan kommit in, via ett antal mellanprocesser till att man kan avsluta kontakten eller på annat sätt arbetar vidare för barnet eller ungdomens bästa.

Ett antal bilder som visar på varför ett barn kommer till socialtjänsten i Kumla och hur det arbetet kan se ut.

- Bildstödet har varit till stor hjälp i arbetet att främja barns delaktighet och inflytande - och låta barnet äga sin utredning. Bilderna är enkla och färgglada samtidigt som de är viktiga och informativa. Med hjälp av bildstödet har ett större intresse väckts hos barnen. De är mer nyfikna, delaktiga och lyhörda i samtalet. De visar större förståelse för socialtjänsten, men också för sin unika situation och utredning, säger socialsekreterare Blerina Laine som är den som arbetat fram bildstödet.

Handläggarna upplever att barnen får en ökad trygghet i vad som kommer att ske. Många gånger känner barnen igen sig i de bilder som visas gällande anledningar till att man kommer till socialtjänsten och väljer då att berätta mer om hur de har det.

- Utanför, det kan man känna sig i skolan om man inte har kompisar. Men så kan jag känna hemma när jag inte får vara med för att jag inte lyssnat.

Dessa ord kom från en liten pojke när han såg bilden om utanförskap och började då fundera på vad det är och vad det kan vara för honom.

Nationellt intresse för bildstödet

Men bildstödet har inte bara stannat här i Kumla. Det har via inlägg i sociala medier fått ett stort gensvar från socialtjänster runt om i landet. Bildstödet har nu delats ut till ett 20-tal kommuner och inläggen i sociala medier har över 600 interaktioner.

Reaktionerna på bildstödet har varit positiva och handlar främst om ett ökat intresse vad gäller barns delaktighet men också för den stora användarnyttan i arbetet med barn.

Anmälda till ”Lätt att sprida-priset 2020” – verktyg för att öka barns delaktighet inom socialtjänsten

Bildstödet är också inskickat som ett bidrag till ”Lätt att sprida-priset 2020”. Det är en utmärkelse som delas ut under Innovationsveckan för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor som är lätta för andra verksamheter att ta till sig och återanvända.

- Sverige Kommuner och Regioner, SKR, arbetar just nu med att välja ut finalister och vi håller tummarna för att vårt bildstöd blir ett av dessa. Dessutom planeras det för en bok på ämnet Barnkonventionen för socialtjänsten och att i den boken presentera bildstödet som ett gott exempel, säger enhetschef Ylva Forslund.

Om bildstödet blir ett av bidraget i tävlingen ”Lätt att sprida-priset 2020” eller en del av den nya boken återstår att se och det är kanske inte det viktiga, även om det så klart vore roligt. Det viktiga är ändå att bildstödet nu är på plats och att verksamheten har nytta av det samt att barnen upplever att de får vara delaktiga!