Lokala åtgärder för att underlätta för företagarna

Under de senaste dagarna har allt fler branscher och företag påverkats negativt i och med coronaviruset Covid-19. Detta gäller även företag i vår kommun.

Sveriges regering har presenterat en del förslag på åtgärder på nationell nivå, men för att måna om ett gott företagsklimat och för att underlätta för företagare i vår kommun kommer vi att införa ett antal åtgärder lokalt.

- För oss i Kumla kommun är näringslivet oerhört viktigt. Vi har stora utmaningar framför oss och vi arbetar på bred front för att motverka de negativa effekterna av covid-19. Vår förhoppning är att detta åtgärdspaket ska underlätta i en svår tid, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson.

- Vi ser att Covid-19 påverkar, och kommer påverka oss alla, under en tid framöver. Vi arbetar för att kommunens verksamheter, även i denna tid ska fungera för kommunens medborgare och näringsliv, säger kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren.

Följande åtgärder kommer att införas skyndsamt och gäller för närvarande fram till och med den sista augusti 2020.

  • Vi kommer att skjuta upp debiteringen av kontroll- och tillsynsavgifter för livsmedelskontroller, miljötillsyn och serveringstillstånd till senare under året.
  • Vi erbjuder lokala leverantörer möjlighet till snabbare betalning av leverantörsfakturor, än de normala 30 dagarna.
  • Vi erbjuder företagare möjlighet till avbetalningsplaner vid likviditetsproblem.
  • Vi uppmanar lokala företag och kommuninvånare att gynna kommunens företag. Vi handlar i så stor utsträckning som det går lokalt, utifrån gällande regler och upphandlingar.
  • Vi kommer att tidigarelägga vårstädningen av torg, gator och vägar under vecka 13 för att på så sätt underlätta inför öppningen av uteserveringar till den 1 april.